Østre Toten kommune

Statusrapport 3. kvartal

Kommunedirektørens rapport per tredje kvartal omfatter økonomi og sykefravær.

Det er et eget avsnitt om koronasituasjonen i rapporten. I tillegg er korona også et naturlig tema under de enkelte sektorrapportene. 

Prognosen for året er at regnskapet legges fram med et nullresultat. Dette er blant annet basert på at Stortinget skal bevilge noe mer i kompensasjon til kommunesektoren. Driften er sterkt påvirket av koronasituasjonen. Det er meget positivt at sykefraværet er lavere i år enn i fjor. Situasjonen er krevende, og ansatte, ledere, tillitsvalgte og frivillige gjøre en ekstra innsats nå.

Formannskapet behandlet denne rapporten i sitt møte onsdag 25. november, mens kommunestyret har sin behandling onsdag 9. desember.

Her er den digitale rapporten for 3. kvartal