Østre Toten kommune

Ledig stilling - bemanningsplanlegger - helse og omsorg

Stillingen vil ha overordnet systemansvar for ressursplanlegging i heldøgns- og hjemmetjenester. Les hele utlysningsteksten og søk på stillingen!

Statusoppdatering etter brannen ved Skreia avløpsrenseanlegg

Drikkevannet som leveres fra det offentlige vannverket i Østre Toten kommune er helsemessig trygt. Drikkevannet trenger ikke kokes. Situasjonen overvåkes nøye og er under kontroll.

Vannet er trygt, fordi vannverket er laget for å takle variasjoner i kvaliteten til Mjøsvannet. Vannet blir behandlet med klor og UV-lys som desinfiserer. Dersom det oppleves unormal lukt og smak, skyldes det ikke forurensing fra Skreia avløpsrenseanlegg. Her er prøveresultater fra de siste fire ukene. (PDF, 432 kB)

Lukt og smak er normal når vannet sendes ut fra vannverket til ledningsnettet.

Provisorisk renseanlegg

Utslippene av avløpsvann til Mjøsa fra Skreia avløpsrenseanlegg vil stanse opp når provisorisk renseanlegg tas i bruk innen slutten av mars. Det første rensetrinnet er på plass. Denne grovristen tar partikler større enn tre millimeter. Trinn for biologisk og kjemisk rensing etableres i betongbassenger som overlevde brannen. Denne rensingen vil medføre at de forurensende utslippene opphører og forholdene blir på nivå som før brannen.

Bistand fra NIVA

Råvannskvaliteten i Mjøsa varierer, og påvirkes nå blant annet av utslippet fra det nedbrente anlegget. Overflatevannet påvirkes mer enn vannet på dypet. Det er på dypet vi tar vann til produksjon av drikkevann. Til våren skal vanningsanleggene ta vann fra overflaten til vanning av bær, grønnsaker og korn. Vi er usikre på hvor lenge det vil ta før vannkvaliteten normaliseres etter at utslippene fra vårt anlegg opphører. Det samme gjelder badevannet. På grunn av dette er det bedt om bistand fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA) til å gjøre strømningsanalyser for å anslå hvordan vannet vil være i tiden framover.

Fant du det du lette etter?