Østre Toten kommune

Spillemidler

Det kan søkes om statlige spillemidler til:

  • nybygg og rehabilitering
  • nærmiljøanlegg
  • anlegg for friluftsliv

Elektronisk søknad og regler på www.idrettsanlegg.no.

Søknadsfrist 15. oktober 2020.

Søknaden må være registrert elektronisk innen søknadsfristen, for å bli med i årets søknadsrunde.

Gjelder også fornyede søknader.

Trenger du hjelp, kontakt med per.einar.starum@ostre-toten.kommune.no.