Østre Toten kommune

Søknadsfrister 1. mars

Spillemidler

Det kan søkes om statlige spillemidler til:

  • nybygg og rehabilitering
  • nærmiljøanlegg
  • anlegg for friluftsliv

Slik søker du

Elektronisk søknad og regler på www.idrettsanlegg.no.

Søknadsfrist 15. oktober 2019

Søknaden må være registrert elektronisk innen søknadsfristen, for å bli med i årets søknadsrunde.

Gjelder også fornyede søknader.

Trenger du hjelp, ta kontakt med Per Einar Starum: per.einar.starum@ostre-toten.kommune.no.