Østre Toten kommune

Søknadsfrist for barnehageopptaket er 1. mars

Søknadsfrist for barnehageopptaket er 1. mars

Rett til barnehageplass:

  • Du må søke innen fristen 1. mars for å ha rett til barnehageplass.
  • Alle barn født før 1. desember, og som bor i kommunen, har rett til plass i en av våre private eller kommunale barnehager fra den måneden barnet fyller ett år. 

Det er felles elektronisk søknad til alle barnehagene i kommune. Nytt barnehageår starter opp  1. august.

Her søker du plass.