Østre Toten kommune

Søknadsfrist for barnehageopptaket er 1. mars

Du må søke innen fristen 1. mars for å oppfylle rett til barnehageplass.

Alle barn født før 1. desember, og som bor i kommunen, har rett til plass i en av våre private eller kommunale barnehager fra den måneden barnet fyller ett år. 

Det er felles elektronisk søknad til alle barnehagene i kommunen.

Nytt barnehageår starter 1. august.

Her søker du plass

De som har lagt inn søknad tidligere, skal ikke søke på nytt. Dersom du vil gjøre endringer i søknaden du har lagt inn, kan du logge deg inn i søkeportalen og gjøre endringer før 1. mars.