Østre Toten kommune

Informasjon om datainnbruddet og koronasituasjonen

Smitteverntiltak tilsvarende tiltaksnivå 5B i Østre Toten

Fra og med midnatt natt til lørdag 20. mars 2021 gjelder smitteverntiltak tilsvarende tiltaksnivå B (høyt tiltaksnivå) i covid-19-forskriften for Østre Toten kommune.

Tiltakene er innført gjennom hastevedtak etter kommuneoverlegens myndighet i henhold til smittevernloven § 4-1, 5. ledd. Dette er i samråd med Helsedirektoratet, Statsforvalteren i Innlandet og kriseledelsen i Østre Toten kommune.

Alle innbyggere og næringslivet i kommunen, inkludert kommunens ansatte, skal forholde seg til disse reglene.

Hastevedtaket gjelder fram til lokal forskrift om smitteverntiltak tiltaksnivå B kan vedtas i kommunestyret mandag 22. mars. Kommuneoverlegen anbefaler at tiltakene varer fram til 11. april.

Kommunen vil være tilgjengelig for spørsmål fra innbyggere og næringsliv i helgen, både på telefon 469 28 214 (kl 9-22) og e-post korona@ostre-toten.kommune.no.