Østre Toten kommune

Søknadsfrister 1. mars

Septikrenovasjon i Østre Toten kommune 2019

Tømming slamavskillere: Nordlia, Kapp, Sletta-Lena, Totenvika, Skreia, Øverskreien-Lensbygda, Starum-Bilitt, Sisselrotkampen, Ytre Kolbu, Øvre Kolbu, Kolbu, Totenåsen, Kraby-Stange.

Abonnentene oppfordres til å påse at kumlokkene er synlige. Eiere av tette tanker må selv bestille tømming hos renovatør ved behov.

Det vil bli utført tilsyn v/kommunen i forbindelse med tømming.
Vi viser til forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker mv. Østre Toten kommune. Vedtatt av kommunestyret 20/6-2012.

Med hilsen
Brdr. Grønnerud og Østre Toten kommune