Østre Toten kommune

Søknadsfrister 1. mars

Prøveprosjekt for kabelpåvisning

Hittil har Eidsiva Nett påvist kabler med egne ansatte i forbindelse med graving.

- 1. april utvider vi et prøveprosjekt der selskapet Geomatikk utfører denne tjenesten. Prøveprosjektet startet i fjor høst med kommunene Trysil og Engerdal, og utvides nå til Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten, sier seksjonsleder Bjørn Inge Russ i Eidsiva Nett.

Alle forespørsler om påvisning av kabler skal fortsatt gjøres via www.gravemelding.no.
- I kommunene Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten vil det nå være Geomatikk og ikke Eidsiva Nett som tar kontakt med kunden og vurderer behov, og eventuelt utfører kabelpåvisning, sier Russ. Han legger til at det er viktig at privatpersoner og entreprenører sjekker om det er kabler i bakken før graving. Det kan potensielt være livsfarlig å grave over kabler.

Påvisning av Eidsiva Netts kabler er gratis.