Østre Toten kommune

Informasjon om datainnbruddet og koronasituasjonen

Pressemelding

Vi har i dag, 29. mars, sendt ut følgende pressemelding:

Mulig sikkerhetsbrist ved sykesignalanlegget ved Labo

Det ble nylig, via vårt avvikssystem, varslet mulig sikkerhetsbrist knyttet til pasientvarslingssystemet.

Våre prosedyrer fungerte og det ble umiddelbart iverksatt tiltak.

Da dette kunne medføre brudd på personvernforordningen, er datatilsynet rutinemessig varslet og konferert.

Dette gjelder kun Labo og det er ingen indikasjoner på at beboere, besøkende eller ansatte er berørt av sikkerhetsbristen. Derfor er ingen særskilt varslet.

Det er viktig å understreke at det var ansatte ved Labo som oppdaget dette og varslet via avvikssystemet vårt.