Østre Toten kommune

Tid for å lese av vannmåleren

For å effektivisere og kvalitetssikre den årlige vannmåleravlesingen, tar Østre Toten kommune i bruk SMS-varsling. Les mer!

Personvernombud

EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), ble norsk lov fra og med 20. juli i år.

Det nye regelverket gir virksomheter nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter.

Det nye regelverket krever at alle virksomheter har et eget personvernombud. Hos oss er det Sigve Hassel som har fått denne rollen.

Les mer om den nye personopplysningsloven på Datatilsynets sider.

Fant du det du lette etter?