Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Ny kommunedirektør

Ole Magnus Stensrud (55) ble i kommunestyremøtet 6. mai ansatt som kommunedirektør. Han begynner 15. august.

Stensrud, som opprinnelig kommer fra Øvre Romerike, har lang erfaring som toppleder i store offentlige virksomheter, og har bred kompetanse innen digitalisering i offentlig sektor. Ole Magnus har i en årrekke vært medlem av KommIT-rådet, som er et rådgivende organ i KS (kommunesektorens organisasjon og utviklingspartner) innen digitalisering og smart bruk av teknologi. Rådet skal bidra til utvikling av felles løsninger og ivareta kommunesektorens interesser.

Stensrud er utdannet økonom fra BI og har en delmaster i endringsledelse også fra BI.

De siste fem årene har Stensrud vært rådmann i Skien kommune, som har 55 000 innbyggere, 4 000 ansatte og et brutto driftsbudsjett på 4,5 milliarder. Grenlandsregionen er den 7. største byregionen i Norge.

Fra høsten 2002 til desember 2014 var han rådmann Kragerø kommune, som har 10 500 innbyggere. Av yrkeserfaring kan det også nevnes at han var kommunaldirektør i Ullensaker kommune i perioden fra oktober 1999 til august 2002. I samme kommune var han i perioden september 1996 til oktober 1999 assisterende helse- og sosialsjef med ansvar for økonomi, plan og de administrative tjenestene i etaten.

- Vi er glade for at Ole Magnus Stensrud har takket ja til å bli vår nye kommunedirektør, og vi ser fram til å utvikle Østre Toten kommune videre sammen med han. Ole Magnus Stensrud er en rutinert kommunedirektør. Det er et trygt, men offensivt valg i ei turbulent koronatid for Østre Toten kommune. Vår nye kommunedirektør har svært god kompetanse i endringsledelse, og vil med sin lange erfaring bli en ressurs også for hele regionen, sier ordfører Bror Helgestad.

- Jeg er veldig glad for den tilliten kommunestyret har vist meg. Bortsett fra at jeg har en søster på Raufoss, har jeg ingen direkte tilknytning til regionen. Men det blir spennende, og jeg ser frem til å bli bedre kjent med Østre Toten, de ansatte, innbyggere og næringsliv i kommunen og regionen, sier Ole Magnus Stensrud.

- Kommunen er den viktigste aktøren i velferdssamfunnet, og innbyggere har store forventninger. Det ser vi ikke minst nå i disse koronatider. Jeg er opptatt av at vi skal levere gode tjenester innenfor de rammer vi har. Jeg ser frem til å starte opp etter sommerferien, avslutter Stensrud.