Østre Toten kommune

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Hva kan man søke om tilskudd til og hvem kan søke?

Det kan søkes om tilskudd til tre ulike tiltakstyper, jf. 1 a), b), c) i regelverket:

  • Ordinære tiltak: deltakelse i kultur-, fritids- og ferieaktiviteter og deltakelse på alternative mestringsarenaer, jf. regelverkets 1 a). Her inngår også søknader på forenklet skjema for utstyrssentraler. Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd.
  • Utprøving av metoder/arbeidsmodeller for å inkludere barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer, jf. regelverkets 1 b). Kommuner (inkludert de 8 utvalgte bydelene i Oslo kommune), frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd.
  • Koordinering av samarbeidet mellom tjenester samt tilrettelegging og organisering av samarbeid mellom kommunen, frivillig og privat sektor, jf. regelverkets 1 c). Kommuner (inkludert de 8 utvalgte bydelene i Oslo kommune) kan søke om tilskudd.

Kommunen har mulighet til å sende inn en samlet søknad. Denne søknaden skal inkludere tiltak fra de ulike kommunale tjenesteenheter.
Lag og foreninger søker direkte. Søknadsfristen til Bufdir er 4. desember.

Kontaktperson

Kommunal kontaktperson for veiledning i søknadsprosessen er Kari Kveine. Hun kan kontaktes på mobil 970 20 488, eller e-post kari.kveine@ostre-toten.kommune.no.

 

Her kommer du til Bufdirs nettside for tilskuddsordningen