Østre Toten kommune

Søknadsfrister 1. mars

Lese av vannmåler

For å effektivisere og kvalitetssikre den årlige vannmåleravlesingen, har Østre Toten kommune tatt i bruk SMS-varsling.


Klikk for stort bildeVarsel om vannmåleravlesing sendes ut på SMS til deg som har oppgitt ditt mobiltelefonnummer i offentlige registre. Du vil bli bedt om å svare på SMS-meldingen og oppgi målerstand på din vannmåler.
Klikk for stort bilde

Har du ikke oppgitt mobiltelefonnummer, vil du få avlesingskort i posten. Vi ber deg her om å oppgi mobilnummer, slik at vi ved neste avlesing sender deg SMS og mottar svar fra deg der du oppgir vannmålerstand.

Har du ikke oppgitt mobiltelefonnummer må du rapportere inn vannmålerstand til www.leseav.no, eller frankere og returnere avlesingskortet i utfylt stand, eventuelt levere det på servicetorget. Avlesingskortet har en kode du benytter ved rapportering.

Hvis du ikke leser av vannmåleren vil du få et gebyr for manglende avlesing.

Registrering av mobiltelefonnummer

Det finnes flere offentlige registre hvor du kan registrere ditt mobiltelefonnummer.
Det er også opprettet et register knyttet til SMS-tjenesten.

Her er to alternativer du kan bruke for å registrere ditt mobiltelefonnummer:

Bedrifter

Bedrifter må registrere nøkkelpersoner ved å gå inn på www.varslemeg.no, fordi telefonnummer til bedrifter ikke kan hentes fra andre kanaler.

Ved feil

Dersom du mottar en SMS som du mener er sendt til deg ved en feil, ber vi deg om ikke å svare på den. I tillegg må du sjekke dine opplysninger i offentlige registre og hos 1881.

Du kan ikke varsle om feil ved å svare på SMS-meldingen du har fått. SMS som sendes ut kan ikke besvares med annet enn tall og er derfor ingen kommunikasjonskanal. Spørsmål om vannmåleravlesing må rettes til va@ostre-toten.kommune.no, eller ved å sende brev til kommunen (Østre Toten kommune, Postboks 24, 2851 Lena).

Spørsmål om vannmåleravlesing besvares ikke på telefon. I perioden med vannmåleravlesing må de ansatte jobbe systematisk, og har ikke kapasitet til å motta telefonsamtaler. Alle e-poster og brev vil bli besvart i den rekkefølge de er innkommet. Se nedenfor om du finner svar på dine spørsmål der.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Hva er normalt forbruk?

En familie på 4 vil normalt forbruke cirka 200 m3 per år. Normalt forbruk per person er 50 m3 per person. Forbruket i husstanden vil normalt variere litt fra år til år. En variasjon på +/- 20 % er helt normalt. Årsaker til variasjoner kan være mange, for eksempel vanning av hage, tapping i basseng, flere overnattingsdøgn i boligen med mer. Hvis vannforbruket stiger mye, kan det skyldes lekkasjer, for eksempel toaletter som renner periodevis.

Hva koster drikkevannet?

Gebyret per m3 i 2019 er 23 kroner, det vil si en liter koster 2,3 øre. En m3 er 1000 liter. For eksempel dersom forbruket ditt har steget med 25 m3 så koster det 575 kroner. Gebyret vil endre seg fra år til år og framgår av gebyrregulativet til kommunen.

Jeg har flere vannmålere og mottar flere meldinger til samme mobiltelefonnummer, hvordan skal jeg sikre at rapporteringen blir riktig?

Har du flere målere og du mottar SMS til samme nummer, må du være sikker på at du svarer med riktig vannmålerstand på riktig melding. Vannmålernummeret framgår av meldingen. Har du problemer med dette kan du vente med rapportering til du får vannmåleravlesingskort i posten. Deretter kan du rapportere elektronisk på www.leseav.no. Du må ha koden som står på vannmåleravlesingskortet for å kunne rapportere på Internett.

Jeg har røde tall (tall bak komma) på min måler, hvordan rapporterer jeg det?

Det er kun målere som står i nettet til Sivesind vannverk, eventuelt noen gamle målere som er slik. Ingen skal rapportere tall bak komma som er røde, kun de hele tallene før komma. Målerne har normalt fem siffer og det er disse som skal rapporteres.

Hvordan vet jeg at meldingen har kommet fram?

Når du svarer på SMS vil du få en svarmelding med informasjon om hva som er rapportert. Det er ikke nødvendig å ringe for å sjekke om vi har mottatt disse meldingene, og det er heller ikke nødvendig å forsøke å rapportere skriftlig i tillegg til rapportering på SMS.

Jeg har ikke mobil og kan ikke motta SMS, hvordan får jeg da rapportert?

De som ikke er registrert med SMS i våre systemer, på 1881, gule sider eller lignende, vil få vannmålerskjema tilsendt i posten en stund etter at øvrige abonnenter har fått SMS.

Jeg har fått en melding som gjelder en eiendom jeg ikke eier, hva gjør jeg?

Send en e-post til va@ostre-toten.kommune.no med informasjon som står i meldingen (vannmålernummer og adresse) og ditt mobilnummer. Det kan ligge gammel informasjon i våre systemer som ikke er blitt endret, eller det kan være feil i andre offentlige registre vi har oppslag mot.

Jeg finner ikke svar på mitt spørsmål og trenger hjelp

Kontakt kommunens servicetorg på rådhuset, eller send en e-post til va@ostre-toten.kommune.no.

Jeg har vann fra Sivesind vannverk, hvorfor skal jeg rapportere vannforbruket mitt til kommunen?

Det er vannforbruket som danner grunnlag for gebyret du betaler for avløp. Hvis du har offentlig avløp skal du betale til din kommune, og da må kommunen vite hvor mye vann du har brukt. Prinsippet om vann inn er lik vann ut gjelder.

Hva var forbruket mitt for et år siden?

Vannforbruket ditt forrige år går fram av avregningen du fikk i februar.