Østre Toten kommune

Lese av vannmåler

For å effektivisere og kvalitetssikre den årlige vannmåleravlesingen, tar Østre Toten kommune i bruk SMS-varsling.

Varsel om vannmåleravlesing vil bli sendt på SMS til deg som har oppgitt ditt mobiltelefonnummer i offentlige registre. Du vil bli bedt om å svare på SMS-meldingen og oppgi målerstand på din vannmåler.

Du som ikke har oppgitt mobiltelefonnummer, vil få avlesingskort i posten. Vi ber deg her om å oppgi mobilnummer, slik at vi ved neste avlesing sender deg SMS og mottar svar fra deg der du oppgir vannmålerstand.

Du som ikke har oppgitt mobiltelefonnummer må rapportere inn vannmålerstand til www.leseav.no, eller frankere og returnere avlesingskortet i utfylt stand.

Registrering av mobiltelefonnummer

Det finnes flere offentlige registre hvor du kan registrere ditt mobiltelefonnummer.
Det er også opprettet et register knyttet til SMS-tjenesten.

Her er to alternativer du kan bruke for å registrere ditt mobiltelefonnummer;

Bedrifter

Bedrifter må registrere nøkkelpersoner ved å gå inn på www.varslemeg.no,
fordi telefonnummer til bedrifter ikke kan hentes fra andre kanaler.

Ved feil

Dersom du mottar en SMS som du mener er sendt til deg ved en feil, ber vi deg om ikke å svare på den. I tillegg må du sjekke dine opplysninger i offentlige registre og hos 1881.

Du kan ikke varsle om feil ved å svare på SMS-meldingen du har fått.

Fant du det du lette etter?