Østre Toten kommune

Kunngjøring

Offentlig ettersyn av utbyggingsavtale for Smørvika I.

Se hele saken her