Østre Toten kommune

Søknadsfrister 1. mars

Kulturmidler 2020

Søknadsfrist er 1. april.

1. april er søknadsfrist for kommunalt tilskudd til:

  • Allment kulturarbeid
  • Musikkorganisasjoner
  • Barne- og ungdomsarbeid
  • Idrettsorganisasjoner

Du finner mer informasjon her!