Østre Toten kommune

Krisetelefon opprettet

Det har vært en alvorlig voldshendelse i et bolighus på Kapp i dag. Dette er en tragisk hendelse som berører et helt lokalsamfunn.

Foresatte til barn i skolen har i dag fått melding. Det oppfordres til at vi tar vare på hverandre, og snakker med barna på en skånsom måte.

Er det ønskelig å komme i kontakt med kommunens kriseteam, ring 480 27 563.