Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Koronautbruddet - informasjon - tiltak

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Det er per dags dato påvist tre smittetilfeller i Østre Toten. Fire personer er friske igjen etter påvist smitte.

Kommunen er i beredskap for å takle fremtidige utfordringer og for å forhindre smitte. Krisestaben vil ha møter etter behov, for å sikre koordinering og være i forkant av hendelsene.

Mistenker du at du er smittet med koronaviruset (Covid-19)?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113. 

Les appell fra ordførerne og Fylkesmannen i Innlandet: - Smitten tar ikke ferie

 

Status smittetilfeller i Østre Toten

Status per dags dato:

7. smittetilfellet (14. juli):

Som ventet er dessverre enda en nærkontakt, i tillegg til de to i Vestre Toten kommune i går, blitt smittet av korona i Østre Toten kommune.

Personen er en kvinne som bor i samme hus som smittet nr. 6. Hun har vært i karantene fra smittet nr. 6 ble syk, og er i god allmenntilstand.

6. smittetilfellet (9. juli):

Den smittede er en mann som har vært utenlands. Han har vært i karantene siden hjemkomst Norge, og har fulgt smittevernreglene. Han er i god allmenntilstand. Han og hans nærkontakter blir fulgt opp av helsetjenesten.

Det 6. og 5. tilfelle har ingen tilknytning til hverandre, og de har vært i to forskjellige land utenfor Norden.

Kommuneoverlegen benytter derfor anledningen til å minne om smittevernreglene og reiseråd. Det er nå en reell frykt for at korona igjen vil blomstre opp i vårt distrikt, og dess mer innbyggere er ute og reiser både innenlands og utenlands, dess større er risikoen. Ønsker vi det?

Selv om regjeringen åpner opp for mer reising, krever det at alle følger smittevernreglene til punkt og prikke. Kommuneoverlegen ønsker også at dere alle spør dere selv om reisen faktisk er verdt det? Er det verdt å bli syk og risikere å utsette andre som kanskje er i risikogruppe for å bli alvorlig syk? Én av tre i Norge er faktisk risikoutsatt ved koronasmitte, det er ikke bare de eldre som blir alvorlig syke.

Husk at korona kom til Norge som resultat av reising og av uteliv. Vanligvis ville vi applaudert et sosialt liv, men i vår nye hverdag med korona, i situasjonen vi er i nå, er det nettopp dette som vil gi oppblomstring igjen.

Korona smitter veldig lett, og en person er smittsom hele to døgn før man selv utvikler symptomer på sykdom. Derfor er det fare for at man går rundt og smitter andre uten at man selv er klar over det. Når man blir klar over det, er skaden allerede skjedd. For å unngå dette så må alle holde avstand til hverandre og ikke ta unødvendige risiko.

Husk: Hold minimum én meters avstand - helst to meter, ikke gå noe sted om du ikke føler deg helt frisk og vask hender ofte!

5. smittetilfellet (5. juli):

Det er 3,5 måneder siden siste koronatilfellet i Østre Toten kommune. Vårt 5. smittetilfelle er en viktig påminner om at pandemien overhodet ikke er over, den har så vidt begynt.

Den smittede er en mann, som har vært utenlands og som har vært i karantene siden hjemkomst Norge. Han og hans nærkontakter blir fulgt opp av helsetjenesten, og husstandsmedlemmer er testet og i karantene.

Vi venter på svar på tester. Den smittede har fulgt alle smittevernregler og er heldigvis i god allmenntilstand, men det er allikevel en risiko for at flere i familien hans kan være smittet.

Kommuneoverlegen benytter anledningen til å minne om smittevernreglene. Korona smitter veldig lett, og en person er smittsom to døgn før man selv utvikler symptomer på sykdom. Det er derfor utrolig viktig at alle holder avstand til hverandre, og ikke tar unødvendige risiko nå.

99 prosent av oss har ennå ikke hatt korona, og hvis vi ikke følger reglene vil vi få nye utbrudd hos oss som kan ramme mange. Selv når alle følger reglene kan vi fra tid til annen, som nå, likevel få smittesituasjoner. Følger vi ikke reglene vil smitten igjen blomstre i Norge.

Husk: Hold minimum én meters avstand - helst to meter, ikke gå noe sted om du ikke føler deg helt frisk og vask hender ofte!

4. smittetilfellet (22. mars): 

Det fjerde smittetilfellet med Covid-19 (Korona) er påvist i Østre Toten kommune. Den smittede er en kvinne, som er husstandsmedlem til en annen smittet, og har på den måten fått smitten i Norge. Hun har vært isolert hjemme fra før hun fikk symptomer selv og er i god allmenntilstand.

3. smittetilfellet (18. mars):

Det tredje smittetilfellet med Covid-19 (Korona) er påvist i Østre Toten kommune. Den smittede er en mann, som var nærkontakt med en annen smittet, og har på den måten fått smitten i Norge. Han har vært isolert hjemme fra før han fikk symptomer selv og er i god allmenntilstand.

2. smittetilfellet (13. mars):

Det andre smittetilfellet med Covid-19 (Korona) er påvist i Østre Toten kommune. Den smittede er en mann, som har vært utenlands og som har vært isolert hjemme siden hjemkomst. Han og hans nærkontakter har hatt oppfølging av helsetjenesten siden han kom hjem, og det var ventet at han skulle teste positivt på koronasmitte. Han er i god allmenntilstand.

1. smittetilfellet (10. mars):

Det er påvist ett smittetilfelle med Covid-19 (Korona) i Østre Toten kommune. Årsaken til smitten er sporet til å komme fra utlandet. Den smittede er en mann, som er i god allmenntilstand og på bedringens vei. Han har vært isolert i hjemmekarantene siden hjemkomsten fra utlandet. Han og hans nærkontakter har hatt oppfølging av helsetjenesten siden dette, og følges tett fremover.

 

Har du spørsmål? Send oss en e-post!

For kommunens innbyggere

Har du spørsmål om sommeravslutninger eller andre arrangementer? Følg med på www.fhi.no  for oppdatert informasjon fra Folkehelseinstituttet. Her finner du blant annet råd og veiledning, informasjon om koronasituasjonen i Norge og verden, og en rekke veiledere for ulike bransjer og situasjoner.  

Dersom du trenger hjelp, eller trenger ytterligere informasjon, kan du sende e-post til oss. Østre Toten kommunes koronateam bestående av personell fra ulike fag- og kompetanseområder har opprettet korona@ostre-toten.kommune.no. Vår målsetting er å gi deg svar raskt, men merk at nå i sommerferien kan det ta opp til en uke.

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttets publikumstelefon: 815 55 015

 

Fakturering

Barnehage og SFO

Kommunene har ikke hatt adgang til å fakturere for plasser i barnehage og i skolefritidsordningen (SFO) i det tidsrommet barnehager og skoler har vært stengt på grunn av koronavirusutbruddet. 

Fra 21. april er barnehagene åpnet igjen. Skolefritidsordningen (SFO) åpner igjen fra 27. april.

Foresatte til barn med tildelt plass i barnehage eller skolefritidsordningen faktureres for dette på ordinær måte fra og med tidspunktet tilbudet åpnes igjen (dvs. 21. april for barnehage og 27. april for SFO). Det kreves ordinær betaling uavhengig av antall timer tilbudet omfatter. For SFO vil det ikke bli fakturert for matpenger etter 12.mars og så lenge barna får beskjed om å ha med seg matpakke hjemmefra. Matpenger i barnehagen vil hver barnehage informere om.

Det er ingen unntak for familier med barn som er definert som sårbare og barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner. Kommunene i Gjøvikregionen er enige om at fakturering for disse også starter igjen samtidig som for alle andre.

Moderasjonsordninger for familier med lav inntekt gjelder for betaling av barnehageplass.   Foreldre som har fått en endret inntektssituasjon kan søke om redusert foreldrebetaling. Forskrift om foreldrebetaling i barnehager gir rom for å søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid ved varig nedgang i inntekt. Tilsvarende moderasjonsordninger gjelder ikke for tilbud i skolen. Her gjelder vanlig søskenmoderasjon.

Foresatte til barn som mottar tilbud i barnehage eller i skolefritidsordningen, men velger å ikke benytte det, må likevel betale for tilbudet.

Det er tidligere sendt ut faktura for januar og februar.  Det vil nå også bli fakturert for perioden 1.  – 12. mars.

Informasjon

Kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land og Nordre Land ønsker å bidra til å redusere de økonomiske utfordringene til innbyggerne og næringslivet i den spesielle situasjonen vi nå opplever.

Vi ønsker å bidra med tiltak som kan være med å redusere og hindre betalingsvansker.

Disse tiltakene fra kommunene kommer i tillegg til regjeringens tiltakspakker.

Fritak for betaling

1. Fritak for betaling i barnehage og SFO.

  • Kommunene vil ikke fakturere for barnehage- og SFO-plasser nå som disse tjenestene er stengt.
  • Fritaket for foreldrebetaling gjelder for alle barn i barnehage og SFO, også de som mottar et tilbud etter unntaksbestemmelsene for barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner og barn med særskilt omsorgsbehov.

2. Fritak for betaling av kommunale tjenester som nå ikke kan benyttes.

  • Kommunene vil ikke fakturere for tjenester og ytelser som ikke kan benyttes, eller leveres av kommunen. Dette gjelder for eksempel semesteravgiften i kulturskolen.
Vi sender ut faktura på tjenester og ytelser som leveres som normalt

Kommunene tilbyr utsatt betalingsfrist til 1. juli.

Kommunen tilbyr utsatt betalingsfrist til 1. juli uten forsinkelsesrente. Det er ikke nødvendig å søke om dette. Det gjelder både for privatpersoner og bedrifter.

For at innbyggere og næringsliv ikke skal komme i økonomisk uføre i sommer/høst, anbefaler vi likevel at du betaler helt eller delvis hvis økonomien tillater det.

Har du behov for betalingsavtale?

De som likevel har behov for å inngå betalingsavtaler på utestående krav til kommunen for perioden 12. mars – 1. juli, må ta kontakt med økonomiavdelingen i sin kommune i god tid før 1. juli.

Startlån

For de som har startlån/sosiallån som forvaltes av Lindorff, kan Lindorff etter søknad innvilge inntil seks måneders avdragsfrihet.

Fakturaer inn til kommunen

Kommunene vil forsøke å betale alle mottatte fakturaer så raskt som mulig, slik at vi letter på bedriftenes likviditetsutfordringer.

Ta gjerne kontakt med oss

Selv om våre ansatte jobber hjemmefra nå, er vi tilgjengelige.

Send oss gjerne en e-post til fakturering@ostre-toten.kommune.no, eller ring oss på telefon 61 14 15 00.

 

Skoleskyss

Skoleskyss i forbindelse koronasituasjonen

 

Informasjon fra myndigheter

Folkehelseinstituttet
Helsenorge.no
Fylkesmannen i Innlandet

Fylkesmannen jobber kontinuerlig med situasjonen. Det legges jevnlig ut nye saker.

 

Information in english

Information from Norwegian Institute of Public Health

Visit the information page hosted by the Norwegian Institute of Public Health for updated information.

Egen hjelpekanal i Østre Toten - Nyby

Trenger du hjelp fra andre til å handle for deg?

For å gjøre det så enkelt som mulig for deg som trenger hjelp av noen andre til å handle for deg i Nyby-appen, har Østre Toten frivilligsentral samlet relevant informasjon for deg her.

Vi vet også at det er mange av kommunens innbyggere som ikke er på digitale plattformer, og vi jobber med å få opp et tilbud for dem som ikke er på Nyby, eller kan benytte seg av andre digitale hjelpemidler. Dersom noen du kjenner er i denne situasjonen, og trenger hjelp til å handle eller hente medisiner, be de gjerne om å ringe til frivilligsentralen på 480 45 307 mellom klokka 9-15 på hverdager. På denne måten har vi mulighet til å koble dem med en frivillig som videre kan hjelpe dem. 

Meld deg inn i landbrukets ressurspool

Våren nærmer seg og dette er en meget travel tid for matprodusentene i bygda. Siden utenlandsk arbeidskraft ikke får muligheten til å komme til Norge på grunn av koronaviruset, er det stor mangel på arbeidskraft.

Det kan være mange ulike betalte arbeidsoppgaver som det trengs hjelp til både hos husdyr- og planteprodusenter.

Har du anledning til å ta på deg kjeledressen, og hjelpe bønder i bygda med ulike arbeidsoppgaver?

Det er også behov for deg som kan bistå skognæringen med planting. Bøndene har bruk for deg – meld deg inn her i landbrukets ressurspool om du vil ta på deg oppdrag! Du bestemmer selv hva du vil og kan ta på deg.

Meld deg inn i landbrukets ressurspool her

Bønder med behov for arbeidskraft/bistand

Våren nærmer seg og dette er en meget travel tid for matprodusentene i bygda.

Siden utenlandsk arbeidskraft ikke får muligheten til å komme til Norge på grunn av koronaviruset, er det stor mangel på arbeidskraft. Det kan være mange ulike betalte arbeidsoppgaver som det trengs hjelp til både hos husdyr- og planteprodusenter.

Er det slik også hos deg? Her har du mulighet til å registrere deg og dine behov og komme i dialog/inngå en avtale med folk som har registrert seg i landbrukets ressurspool.

Registrer deg her

Har du helsefaglig bakgrunn og har anledning til å stille opp som vikar dersom det skulle være behov for det?

Koronaviruset legger et stort press på helsevesen vårt og samfunnet som helhet. Vi er derfor avhengig av ekstra ressurser i tiden framover. Vi vil derfor opprette en felles helsefaglig ressurspool i kommunen.

For å koordinere arbeidet vil vi bruke Nyby - en app som gjør det enkelt for ansatte i kommunen å sende ut vikarforespørsler. Du får forespørsel om å bidra direkte i appen og du velger selv hvilke oppdrag du har mulighet til å ta.

Vi ber alle med helsefaglig kompetanse og/eller erfaring om å registrere seg.

Gå til til helsefaglig ressurspool

For innbyggere som trenger hjelp

Meld deg inn her om du trenger hjelp fra frivillige i kommunen for blant annet å få tilkjørt mat og medisiner til deg.  Koronaviruset påvirker hverdagen til hele befolkningen. Derfor må vi nå stå sammen om å begrense smitte og samtidig holde samfunnet i gang.   Mange sitter i karantene eller av andre årsaker ikke kan bevege seg ute nå - noe som gjør det umulig å få handlet inn det man trenger av blant annet dagligvarer.  For å gjøre det enkelt å bidra og å be om hjelp bruker vi appen Nyby.

Slik laster du ned Nyby-appen:

  • Gå inn på Google Play (android telefon) eller App Store (iPhone)
  • Søk etter Nyby og last ned appen
  • Velg Østre Toten som område
Vil du bli frivillig?

Koronaviruset påvirker hverdagen til hele befolkningen. Derfor må vi nå stå sammen om å begrense smitte og samtidig holde samfunnet i gang.   For å gjøre det enkelt å bidra og å be om hjelp bruker vi appen Nyby. Når du bruker Nyby-appen vil du få en liste over oppdrag og du kan selv velge om du har tid og mulighet til å ta oppdraget.

Gå til frivilliggruppen

Skatteetaten

Tiltakspakker

Regjeringen innfører tiltakspakker for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet. Det betyr endringer i både satser, avgifter, sanksjoner og frister. 

Informasjonen oppdateres kontinuerlig.

Arbeidsgivere

Kontakt

Har du spørsmål? 
Hvis du ikke finner svar på fhi.no, ring: 815 55 015.

...eller send oss en e-post!

Har du spørsmål om arrangementer? Følg med på www.fhi.no  for oppdatert informasjon fra Folkehelseinstituttet. Her finner du blant annet råd og veiledning, informasjon om koronasituasjonen i Norge og verden og en rekke veiledere for ulike bransjer og situasjoner.  

Dersom du trenger hjelp, eller trenger ytterligere informasjon, kan du sende e-post til oss. Østre Toten kommunes koronateam bestående av personell fra ulike fag- og kompetanseområder oppretter nå korona@ostre-toten.kommune.no. Vår målsetting er å gi deg svar innen 24 timer (med unntak av helgedager og helligdager).HUSK:
Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!