Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Koronautbruddet - informasjon - tiltak

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Krisestab

Østre Toten kommune satte krisestab 9. mars i forbindelse med koronaviruset.

Det er per dags dato påvist to smittetilfeller i Østre Toten. To personer er friske igjen etter påvist smitte.

Kommunen er i beredskap for å takle fremtidige utfordringer og for å forhindre smitte. Krisestaben vil ha møter etter behov, for å sikre koordinering og være i forkant av hendelsene.

 

Hvordan skal man skal forholde seg til ulike gjøremål for å følge gjeldende regler og godt smittevern?

 

Hjertetelefon

Hva er hjertetelefonen?

Hjertetelefonen i Østre Toten kommune opprettes etter idé og inspirasjon fra Ekeberg skole i Oslo kommune. Hjertetelefonen er et lavterskeltilbud for barn, ungdom og deres foresatte i Østre Toten kommune. De som ønsker eller trenger noen å snakke med, trenger veiledning i å håndtere en ny eller utfordrende hverdagssituasjon eller har en hverdag hvor de ikke har det bra. Hit kan man ringe om hva som helst.

Telefonen skal være et supplement til den jevnlige kontakten som lærerene har med sine elever. Gjennom telefonen håper vi at de barna og ungdommene som ikke har det bra i hverdagen, uansett årsak, tar kontakt.

Hjertetelefon i Østre Toten kommune

Stengte barnehager og skoler utgjør en endret hverdag for barn, unge og foresatte i Østre Toten kommune.

Dette betyr endring av det forutsigbare i hverdagen. Barnehage og skole, med de voksne som jobber der, er en viktig arena for sosial omgang med jevnaldrende og betydningsfulle trygge voksenpersoner.

Når store endringer skjer raskt og uforberedt i både barn, ungdom og voksnes liv, kan det dukke opp spørsmål, bekymringer eller et ønske om å snakke med noen.

Dette gjelder også barn og unge som er pårørende til fysisk og psykisk syke voksne.

Telefonnummeret til hjertetelefonen er 476 53 157

Når er hjertetelefonen betjent?

Hjertetelefonen er betjent mandag – fredag klokka 09.00 – 15.30

 

Telefon: 476 53 157

 

Utenom hjertetelefonens åpningstid kan du henvende deg til ett eller flere av disse stedene hvis du trenger å snakke med noen:

 • Alarmtelefonen for barn og unge (hit kan også du som voksen ringe): 116 111
 • Vold og overgrepslinja: 116 006
 • Barnevernsvakta: 61 18 95 44
 • Barnevernstjenesten i Østre Toten kommune: 941 51 776 (08.00 – 15.30)
 • Statens Barnehus: 62 53 90 00
 • SOS Kirkens nødhjelp: 22 40 00 40
 • Legevakt: 116 117
 • Politi: 02800
 • Krisesenteret Gjøvik: 61 17 55 60
 • Rask psykisk helsehjelp: 90 47 03 21 (ungdom over 16 og unge voksne)
 • Helsestasjonstjenesten i Østre Toten kommune: 61 14 16 46, 61 16 50 90 og mobil nummer 906 77 837

Vil du chatte med noen?

Røde kors; for barn og unge opp til 18 år https://korspaahalsen.rodekors.no/

Mental helse; alle aldre https://www.sidetmedord.no/

Organisering av hjertetelefonen

Ansvaret for hjertetelefonen er hos Helsestasjonstjenesten. Tar du kontakt på telefon vil du møte ansatte som er vant til å snakke med barn og ungdom om deres tanker og bekymringer, og veilede foreldre.  Det vil til enhver tid være to som kan besvare telefonen. Dersom det er behov for videre samtaler eller oppfølging, vil veilederen som besvarer telefonen hjelpe til med å organisere dette. De som besvarer telefonen har taushetsplikt.

Publikumstelefon for koronahenvendelser

For kommunens innbyggere

Kommunene i Gjøvikregionen har opprettet en egen publikumstelefon for koronahenvendelser. Dette er for å avlaste kommuneoverlegene, fastlegene og legevakt.

Telefonnummeret er: 61 15 89 11

Telefonen er betjent på hverdager mellom klokka 08:30-20:00. Lørdag og søndag 10:00-14.00.

Her treffer du helsepersonell som kan svare på spørsmål om:

 • Trenger jeg koronaprøve?
 • Trenger jeg å kontakte lege?
 • Trenger jeg å være i karantene/isolasjon?
 • Hvordan forholder jeg meg til karantene/isolasjon?
Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttets publikumstelefon: 815 55 015

Fakturaer - tiltak for å redusere betalingsutfordringer

Informasjon

Kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land og Nordre Land ønsker å bidra til å redusere de økonomiske utfordringene til innbyggerne og næringslivet i den spesielle situasjonen vi nå opplever.

Vi ønsker å bidra med tiltak som kan være med å redusere og hindre betalingsvansker.

Disse tiltakene fra kommunene kommer i tillegg til regjeringens tiltakspakker.

Fritak for betaling

1. Fritak for betaling i barnehage og SFO.

 • Kommunene vil ikke fakturere for barnehage- og SFO-plasser nå som disse tjenestene er stengt.
 • Fritaket for foreldrebetaling gjelder for alle barn i barnehage og SFO, også de som mottar et tilbud etter unntaksbestemmelsene for barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner og barn med særskilt omsorgsbehov.

2. Fritak for betaling av kommunale tjenester som nå ikke kan benyttes.

 • Kommunene vil ikke fakturere for tjenester og ytelser som ikke kan benyttes, eller leveres av kommunen. Dette gjelder for eksempel semesteravgiften i kulturskolen.
Vi sender ut faktura på tjenester og ytelser som leveres som normalt

Kommunene tilbyr utsatt betalingsfrist til 1. juli.

Kommunen tilbyr utsatt betalingsfrist til 1. juli uten forsinkelsesrente. Det er ikke nødvendig å søke om dette. Det gjelder både for privatpersoner og bedrifter.

For at innbyggere og næringsliv ikke skal komme i økonomisk uføre i sommer/høst, anbefaler vi likevel at du betaler helt eller delvis hvis økonomien tillater det.

Har du behov for betalingsavtale?

De som likevel har behov for å inngå betalingsavtaler på utestående krav til kommunen for perioden 12. mars – 1. juli, må ta kontakt med økonomiavdelingen i sin kommune i god tid før 1. juli.

Startlån

For de som har startlån/sosiallån som forvaltes av Lindorff, kan Lindorff etter søknad innvilge inntil seks måneders avdragsfrihet.

Fakturaer inn til kommunen

Kommunene vil forsøke å betale alle mottatte fakturaer så raskt som mulig, slik at vi letter på bedriftenes likviditetsutfordringer.

Ta gjerne kontakt med oss

Selv om våre ansatte jobber hjemmefra nå, er vi tilgjengelige.

Send oss gjerne en e-post til fakturering@ostre-toten.kommune.no, eller ring oss på telefon 61 14 15 00.

 

Rådhuset stengt for besøkende

Informasjon

Fra og med tirsdag 17. mars blir rådhuset stengt, som følge av koronautbruddet. Beslutningen er tatt av rådmannen og kommuneoverlegen i fellesskap.

Dette blir gjort for å verne befolkningen og våre ansatte mot smittefare, og for å hindre spredning av smitte. Våre ansatte er også blitt oppfordret til å ha hjemmekontor i størst mulig grad.

Vi ber om forståelse for disse tiltakene. Vi ønsker uavhengig av dette å være så tilgjengelige som mulig, men i den situasjonen landet er i nå må vi gjøre det vi kan for å unngå spredning av koronaviruset.

Vi kan heretter kontaktes på følgende måter:

Telefon for spørsmål rundt korona: 61 15 89 11

Generelt:

Har du en avtale på rådhuset med NAV, barnevern eller en saksbehandler?

Har du en avtale på rådhuset som må gjennomføres, vil du bli hentet ved hovedinngangen til avtalt tid.

Helsestasjonen

De som har avtale med helsestasjonen på Lena møter utenfor døra til helsestasjonen.
Møt opp der til avtalt tidspunkt.

Døra inn til helsestasjonen på Skreia vil også bli låst. De som har avtale blir hentet ved døra.

Telefonhenvendelser:

 • Skreia helsestasjon 61 16 50 90
 • Lena helsestasjon 61 14 16 46 og 906 77 837
Barnevernet

Barnevernet i Østre Toten kommune er operativt. Det er iverksatt ulike tiltak for å ivareta risikoutsatte barn og unge.

Du kan ta kontakt med oss på telefon:

Alle virkedager mellom 0800 – 1530: 941 51 776.

De som har en kontaktperson i barneverntjenesten kan ta direkte kontakt på kontaktpersonens telefonnummer.

Gjøvik interkommunale barnevernvakt kan kontaktes utenom kontortid på telefon 116 111.

Du kan sende bekymringsmelding elektronisk via vår hjemmeside.

NAV Østre Toten

Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med oss på DittNAV. Der kan du ha dialog med din veileder, og ellers finne informasjonen du trenger på nav.no og arbeidsplassen.no

NAVs kontakttelefon 55 55 33 33 er betjent alle hverdager. Vi forbereder deg på at ventetiden kan være lengre enn vi ønsker, men ber deg være tålmodig. Hvis din henvendelse ikke haster, ber vi deg vente med å ta kontakt med oss.

Har du ikke mulighet til å bruke digitale tjenester, eller trenger du bistand/veiledning? NAV Østre Toten har etablert beredskapstelefon, som betjenes klokka 12.00 – 14.00 mandag til fredag: 405 56 747.

Her kan du finne nyttig informasjon fra NAV

Varelevering til rådhuset

Ring vårt sentralbord – 61 14 15 00

 

 

Informasjon fra nasjonale helsemyndigheter

Meld fra om symptomer på koronavirus

Folkehelseinstituttet har sammen med Norsk Helsenett publisert løsningen Meld fra ved mistanke om koronavirus, som legger til rette for selvrapportering av symptomer fra alle innbyggere. Dette er ett av flere tiltak for å få oversikt over smitte i Norge. Løsningen skal brukes av deg som har symptomer som kan skyldes koronavirus.

Beslutninger og anbefalinger fra Helsedirektoratet
Se informasjon fra Folkehelseinstituttet

Her kan du lese mer om koronaviruset på Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttet legger fortløpende ut informasjon på sine nettsider.

Kommunen igangsetter tiltak basert på sentrale råd fra Folkehelseinstituttet, og vil ta i bruk planverket for pandemi (smittevernplan, pandemiplan og kontinuitetsplan) ved et utbrudd i kommunen. Denne siden vil bli oppdatert fortløpende med ny informasjon til befolkningen og helsepersonell.

Rådene endres fortløpende

Rådene vil kunne endres fortløpende etter hvert som virussykdommen sprer seg og kunnskapen om sykdommen blir bedre.

Se informasjon på helsenorge.no

Det viktigste vi kan gjøre for å hindre at mange blir syke er å forsinke spredningen mest mulig. Da vil færre få behov for hjelp samtidig og helsetjenesten vil kunne gi behandling til alle som trenger det. Alle kan bidra til å begrense smitten – takk for at du bidrar!, skriver helsenorge.no.

Information in english

Information from Norwegian Institute of Public Health

Visit the information page hosted by the Norwegian Institute of Public Health for updated information.

Egen hjelpekanal i Østre Toten - Nyby

Trenger du hjelp fra andre til å handle for deg?

For å gjøre det så enkelt som mulig for deg som trenger hjelp av noen andre til å handle for deg i Nyby-appen, har Østre Toten frivilligsentral samlet relevant informasjon for deg her.

Vi vet også at det er mange av kommunens innbyggere som ikke er på digitale plattformer, og vi jobber med å få opp et tilbud for dem som ikke er på Nyby, eller kan benytte seg av andre digitale hjelpemidler. Dersom noen du kjenner er i denne situasjonen, og trenger hjelp til å handle eller hente medisiner, be de gjerne om å ringe til frivilligsentralen på 480 45 307 mellom klokka 9-15 på hverdager. På denne måten har vi mulighet til å koble dem med en frivillig som videre kan hjelpe dem. 

Meld deg inn i landbrukets ressurspool

Våren nærmer seg og dette er en meget travel tid for matprodusentene i bygda. Siden utenlandsk arbeidskraft ikke får muligheten til å komme til Norge på grunn av koronaviruset, er det stor mangel på arbeidskraft.

Det kan være mange ulike betalte arbeidsoppgaver som det trengs hjelp til både hos husdyr- og planteprodusenter.

Har du anledning til å ta på deg kjeledressen, og hjelpe bønder i bygda med ulike arbeidsoppgaver?

Det er også behov for deg som kan bistå skognæringen med planting. Bøndene har bruk for deg – meld deg inn her i landbrukets ressurspool om du vil ta på deg oppdrag! Du bestemmer selv hva du vil og kan ta på deg.

Meld deg inn i landbrukets ressurspool her

Bønder med behov for arbeidskraft/bistand

Våren nærmer seg og dette er en meget travel tid for matprodusentene i bygda.

Siden utenlandsk arbeidskraft ikke får muligheten til å komme til Norge på grunn av koronaviruset, er det stor mangel på arbeidskraft. Det kan være mange ulike betalte arbeidsoppgaver som det trengs hjelp til både hos husdyr- og planteprodusenter.

Er det slik også hos deg? Her har du mulighet til å registrere deg og dine behov og komme i dialog/inngå en avtale med folk som har registrert seg i landbrukets ressurspool.

Registrer deg her

Har du helsefaglig bakgrunn og har anledning til å stille opp som vikar dersom det skulle være behov for det?

Koronaviruset legger et stort press på helsevesen vårt og samfunnet som helhet. Vi er derfor avhengig av ekstra ressurser i tiden framover. Vi vil derfor opprette en felles helsefaglig ressurspool i kommunen.

For å koordinere arbeidet vil vi bruke Nyby - en app som gjør det enkelt for ansatte i kommunen å sende ut vikarforespørsler. Du får forespørsel om å bidra direkte i appen og du velger selv hvilke oppdrag du har mulighet til å ta.

Vi ber alle med helsefaglig kompetanse og/eller erfaring om å registrere seg.

Gå til til helsefaglig ressurspool

For innbyggere som trenger hjelp

Meld deg inn her om du trenger hjelp fra frivillige i kommunen for blant annet å få tilkjørt mat og medisiner til deg.  Koronaviruset påvirker hverdagen til hele befolkningen. Derfor må vi nå stå sammen om å begrense smitte og samtidig holde samfunnet i gang.   Mange sitter i karantene eller av andre årsaker ikke kan bevege seg ute nå - noe som gjør det umulig å få handlet inn det man trenger av blant annet dagligvarer.  For å gjøre det enkelt å bidra og å be om hjelp bruker vi appen Nyby.

Slik laster du ned Nyby-appen:

 • Gå inn på Google Play (android telefon) eller App Store (iPhone)
 • Søk etter Nyby og last ned appen
 • Velg Østre Toten som område
Vil du bli frivillig?

Koronaviruset påvirker hverdagen til hele befolkningen. Derfor må vi nå stå sammen om å begrense smitte og samtidig holde samfunnet i gang.   For å gjøre det enkelt å bidra og å be om hjelp bruker vi appen Nyby. Når du bruker Nyby-appen vil du få en liste over oppdrag og du kan selv velge om du har tid og mulighet til å ta oppdraget.

Gå til frivilliggruppen

Skatteetaten

Tiltakspakker

Regjeringen innfører tiltakspakker for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet. Det betyr endringer i både satser, avgifter, sanksjoner og frister. 

Informasjonen oppdateres kontinuerlig.

Arbeidsgivere

Status smittetilfeller i Østre Toten

Status per dags dato:
 • 2 personer har påvist smitte
 • 2 personer er erklært friske og ute av isolasjon
 • 64 personer er testet
 • Ca. 40 personer er i legepålagt karantene

4. smittetilfellet (22. mars): Det fjerde smittetilfellet med Covid-19 (Korona) er påvist i Østre Toten kommune. Den smittede er en kvinne, som er husstandsmedlem til en annen smittet, og har på den måten fått smitten i Norge. Hun har vært isolert hjemme fra før hun fikk symptomer selv og er i god allmenntilstand.

3. smittetilfellet (18. mars): Det tredje smittetilfellet med Covid-19 (Korona) er påvist i Østre Toten kommune. Den smittede er en mann, som var nærkontakt med en annen smittet, og har på den måten fått smitten i Norge. Han har vært isolert hjemme fra før han fikk symptomer selv og er i god allmenntilstand.

2. smittetilfellet (13. mars): Det andre smittetilfellet med Covid-19 (Korona) er påvist i Østre Toten kommune. Den smittede er en mann, som har vært utenlands og som har vært isolert hjemme siden hjemkomst. Han og hans nærkontakter har hatt oppfølging av helsetjenesten siden han kom hjem, og det var ventet at han skulle teste positivt på koronasmitte. Han er i god allmenntilstand.

1. smittetilfellet (10. mars): Det er påvist ett smittetilfelle med Covid-19 (Korona) i Østre Toten kommune. Årsaken til smitten er sporet til å komme fra utlandet. Den smittede er en mann, som er i god allmenntilstand og på bedringens vei. Han har vært isolert i hjemmekarantene siden hjemkomsten fra utlandet. Han og hans nærkontakter har hatt oppfølging av helsetjenesten siden dette, og følges tett fremover.

 

Opplæring

Informasjon fra Utdanningsdirektoratet

 

Diverse

Dette kan du som innbygger gjøre for å begrense smittespredning

Klikk for stort bildeGode rutiner i hverdagen begrenser spredning av alle typer smittsomme virussykdommer, og følgende generelle råd anbefales:

 • God håndhygiene – alltid vaske hender før måltid, etter toalettbesøk og etter kontakt med smitte. Hånddesinfeksjon med alkoholholdige midler er et godt alternativ når håndvask ikke er mulig, for eksempel på reise.
 • Hoste/nyse i papirtørkle eller venstre albue.

Gå til Folkehelseinstituttets nettsider for fakta om koronaviruset.

Dersom du tror du er blitt smittet

Om du tror du kan ha blitt smittet må du ringe fastlegen din først (ordinær kontortid), eller legevakten på kveld, natt og helger. Telefonnummeret til legevakten er 116 117. Ikke møt opp fysisk til legekontoret eller legevakten

Arrangementer

Helsedirektoratet har besluttet forbud mot og stenging av ulike arrangementer og tilbud for å hindre spredning av covid-19. Se informasjon fra Folkehelseinstituttet!

Områder med utbredt spredning
Ikke slipp inn personer som vil teste deg

Flere steder i landet har personer som oppgir å være helsepersonell fra kommunen bedt om å komme inn for å teste innbyggere for koronasmitte. Disse er ikke fra kommunen og bør ikke slippes inn. Østre Toten kommune foretar ikke tilfeldige besøk i forbindelse med koronaviruset. Det vil ikke bli gjort hjemmebesøk for test av koronasmitte uten at det er gjort en avtale.

Barn og unge

Mange barn og unge er opptatt av viruset, og har spørsmål om hva viruset er, om de vil bli syke og hvor farlig det er. Helsedirektoretat har gitt råd om hvordan vi kan snakke med barn og unge om koronaviruset, og gir svar på vanlige spørsmål barn og unge har om dette. Denne oversikten finner du her.

Helsedirektoratet har også laget en kort informasjonsfilm om koronaviruset som er ment til bruk i skolen. Filmen er også godt egnet til foresatte og andre som jobber med barn og unge. Vi oppfordrer alle foresatte til å se filmen sammen med sine barn.

 

Lurer du på noe?

Lurer du på noe?

 • Fullstendig informasjon om koronaviruset finner du på Folkehelseinstituttet sine nettsider.
 • Finner du ikke det du lurer på der, ring: 815 55 015. Telefonen er åpen hverdager mellom kl. 8:00 og 15:30.
 • Hvis du tror du kan være smittet, ring din fastlege eller ring legevakt: 116 117.

Det er viktig at du ringer på forhånd og ikke bare møter opp på legekontor eller legevakt.

Reiseråd

Situasjonen globalt er i stadig utvikling, og rådene vil derfor oppdateres fortløpende. Det er viktig til enhver tid å sette seg inn i de gjeldende reiserådene fra Folhelseinstituttet.

Områder med utbredt spredning av covid-19

Ansatte i hjemmekarantene

(9. mars) Denne pressemeldingen sendes ut fra kommunedirektør og kommuneoverlege i Vestre Toten kommune på vegne av kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Gran, Søndre Land og Lunner.

Om lag 50 ansatte ved voksenopplæring/læringssenter fra kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Sel, Søndre Land og Gran og Lunner voksenopplæring, var sist onsdag samlet til nettverkssamling for lærere på Raufoss. En av deltakerne på samlinga har i dag testet positivt på viruset covid-19.

På dette grunnlag har kommunelegene i nevnte kommuner iverksatt hjemmekarantene i 14 dager fra mulig smittetidspunkt for de ansatte som deltok på nevnte samling.

Dette vil få konsekvenser for disse virksomhetene der det blir bortfall av et relativt stort antall ansatte. Hvorvidt dette får konsekvenser for undervisning vil den enkelte kommune ta stilling til og informere om til sine deltakere og samarbeidspartnere så raskt som mulig.

Folkehelseinstituttet har tydelige råd for personer som er i hjemmekarantene og for de som bor sammen med personer som er i karantene. De berørte vil bli fulgt opp av sine respektive kommuner. Dersom noen av disse utvikler symptomer på luftveisinfeksjon i denne perioden, skal de ta kontakt med fastlegen for å avtale testing.

Kontaktperson er kommuneoverlegene i de berørte kommunene.

 

Bjørn Fauchald                                                      Jens A. Mørch

Kommunedirektør                                                  Kommuneoverlege

 

For ansatte

Kvalitetssystemet

Gå til vårt kvalitetssystem (Compilo)

Når du ikke er påkoblet kommunens systemer, må du logge deg inn med brukernavn og passord for å få tilgang til kvalitetssystemet.

Kontakt

Har du spørsmål? 
Hvis du ikke finner svar på fhi.no, ring: 815 55 015.

 

Østre Toten kommunes publikumstelefon for koronahenvendelser:
61 15 89 11

Telefonen har åpningstid på hverdager mellom klokka 08:30-20:00. Lørdag og søndag 10:00-14.00.HUSK:
Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!