Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Koronautbruddet - informasjon til næringslivet

Både regjeringen og næringslivet engasjerer seg sterkt for å dempe de økonomiske virkningene av koronautbruddet. For å drive bedriftsoppfølging ønsker vi å kartlegge det lokale næringslivet.

For mange næringsaktører har utbruddet av koronaviruset allerede fått stor betydning for normal drift og virke. Både regjeringen og næringsliv engasjerer seg sterkt for å dempe de økonomiske virkningene av koronautbruddet. Tiltakene som er satt inn skal gjøre det lettere for kriserammede norske bedrifter å skaffe seg likviditeten de trenger for å komme seg gjennom den krevende situasjonen de nå står i.

For det første, du bør til enhver tid forholde deg til de rådene som myndighetene gir rundt virussituasjonen:

 

Råd til reiselivsbransjen

Råd til reiselivsnæringen

Reiselivsnæringen forbereder seg på å ta imot nordmenn på ferie på en trygg måte. Folkehelseinstituttet anbefaler at alle som tilbyr tjenester og aktiviteter til turister utarbeider en plan for hvordan dette kan gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Du finner nyttige veiledere her.

 

Gratis rådgivning til bedrifter i Gjøvikregionen

Gratis rådgivning til bedrifter i Gjøvikregionen

Kommunene i regionen har gått sammen med Gjøvikregionen Utvikling om en felles gratis rådgivningstjeneste for bedriftene i regionen. Tilbudet er på fem timer gratis rådgivning frem til 1. juli. Tiltaket vil fungere som et supplement til andre iverksatte tiltak.

I tillegg til rådgivning vil vi tilby webinarer på aktuelle temaer.

Hensikt er å bidra til at flere små og mellomstore bedrifter skal takle krisen på en best mulig måte.

Gå inn på søknadsskjema om gratis økonomisk og juridisk rådgiving inntil 5 timer.

Søknadsskjema

Kommunenes næringsrådgivere og Landsbyen Næringshage AS er tilgjengelig for råd og veiledning om blant annet de statlige tiltakspakkene.

Rådgivningsteamet består av:

 • Advokatfirma Lohne Krokeide AS
 • Advokatfirmaet Campbell & Co AS
 • Makingspace AS
 • Deloitte AS
 • Regnskapsconsult AS
 • Total Innovation AS
 • Landsbyen Næringshage AS
 • Næringsrådgivere fra Nordre Land, Søndre Land, Vestre Toten, Østre Toten og Gjøvik kommune 

 

Skatteetaten

Tiltakspakker

Regjeringen innfører tiltakspakker for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet. Det betyr endringer i både satser, avgifter, sanksjoner og frister. 

Informasjonen oppdateres kontinuerlig.

 

 

Hvordan kan vi hjelpe deg i koronakrisen?

Svar på noen spørsmål

Svar på noen spørsmål for å hjelpe oss med å kartlegge hvilke konsekvenser koronapandemien får for bedrifter i Østre Toten kommune.

Vi er opptatt av å følge med på hvilke effekter koronapandemien får for næringslivet i Østre Toten kommune.

Vi ber deg svare på noen korte spørsmål om hvordan du vurderer dagens situasjon for din bedrift, hvordan bedriften påvirkes og hva du mener kan gjøres for å motvirke eventuelle utfordringer som har oppstått eller som kan oppstå.

Ditt bidrag er viktig!

Gå til spørreskjemaet

 

Fakturering

Barnehage og SFO

Kommunene har ikke hatt adgang til å fakturere for plasser i barnehage og i skolefritidsordningen (SFO) i det tidsrommet barnehager og skoler har vært stengt på grunn av koronavirusutbruddet. 

Fra 21. april er barnehagene åpnet igjen. Skolefritidsordningen (SFO) åpner igjen fra 27. april.

Foresatte til barn med tildelt plass i barnehage eller skolefritidsordningen faktureres for dette på ordinær måte fra og med tidspunktet tilbudet åpnes igjen (dvs. 21. april for barnehage og 27. april for SFO). Det kreves ordinær betaling uavhengig av antall timer tilbudet omfatter. For SFO vil det ikke bli fakturert for matpenger etter 12.mars og så lenge barna får beskjed om å ha med seg matpakke hjemmefra. Matpenger i barnehagen vil hver barnehage informere om.

Det er ingen unntak for familier med barn som er definert som sårbare og barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner. Kommunene i Gjøvikregionen er enige om at fakturering for disse også starter igjen samtidig som for alle andre.

Moderasjonsordninger for familier med lav inntekt gjelder for betaling av barnehageplass.   Foreldre som har fått en endret inntektssituasjon kan søke om redusert foreldrebetaling. Forskrift om foreldrebetaling i barnehager gir rom for å søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid ved varig nedgang i inntekt. Tilsvarende moderasjonsordninger gjelder ikke for tilbud i skolen. Her gjelder vanlig søskenmoderasjon.

Foresatte til barn som mottar tilbud i barnehage eller i skolefritidsordningen, men velger å ikke benytte det, må likevel betale for tilbudet.

Det er tidligere sendt ut faktura for januar og februar.  Det vil nå også bli fakturert for perioden 1.  – 12. mars.

Informasjon

Kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land og Nordre Land ønsker å bidra til å redusere de økonomiske utfordringene til innbyggerne og næringslivet i den spesielle situasjonen vi nå opplever.

Vi ønsker å bidra med tiltak som kan være med å redusere og hindre betalingsvansker.

Disse tiltakene fra kommunene kommer i tillegg til regjeringens tiltakspakker.

Fritak for betaling

1. Fritak for betaling i barnehage og SFO.

 • Kommunene vil ikke fakturere for barnehage- og SFO-plasser nå som disse tjenestene er stengt.
 • Fritaket for foreldrebetaling gjelder for alle barn i barnehage og SFO, også de som mottar et tilbud etter unntaksbestemmelsene for barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner og barn med særskilt omsorgsbehov.

2. Fritak for betaling av kommunale tjenester som nå ikke kan benyttes.

 • Kommunene vil ikke fakturere for tjenester og ytelser som ikke kan benyttes, eller leveres av kommunen. Dette gjelder for eksempel semesteravgiften i kulturskolen.
Vi sender ut faktura på tjenester og ytelser som leveres som normalt

Kommunene tilbyr utsatt betalingsfrist til 1. juli.

Kommunen tilbyr utsatt betalingsfrist til 1. juli uten forsinkelsesrente. Det er ikke nødvendig å søke om dette. Det gjelder både for privatpersoner og bedrifter.

For at innbyggere og næringsliv ikke skal komme i økonomisk uføre i sommer/høst, anbefaler vi likevel at du betaler helt eller delvis hvis økonomien tillater det.

Har du behov for betalingsavtale?

De som likevel har behov for å inngå betalingsavtaler på utestående krav til kommunen for perioden 12. mars – 1. juli, må ta kontakt med økonomiavdelingen i sin kommune i god tid før 1. juli.

Startlån

For de som har startlån/sosiallån som forvaltes av Lindorff, kan Lindorff etter søknad innvilge inntil seks måneders avdragsfrihet.

Fakturaer inn til kommunen

Kommunene vil forsøke å betale alle mottatte fakturaer så raskt som mulig, slik at vi letter på bedriftenes likviditetsutfordringer.

Ta gjerne kontakt med oss

Selv om våre ansatte jobber hjemmefra nå, er vi tilgjengelige.

Send oss gjerne en e-post til fakturering@ostre-toten.kommune.no, eller ring oss på telefon 61 14 15 00.

 

Som bedriftseier og selvstendig næringsdrivende finnes det ulike strakstiltak, både for store og små bedrifter. Se:

Stine Røen
Næringsrådgiver
E-post
Telefon 414 32 678
Mobil 414 32 678