Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Korona - informasjon til foreldre om skolehverdagen

For å begrense smitte har vi satt i gang en rekke tiltak på skolen.

Trafikklysene med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for skolene for de ulike nivåene. Det er smittesituasjonen i Norge som avgjør hvilket nivå vi på skolen skal følge. På mandag 17. august starter alle skolene i Østre Toten opp igjen med utgangspunkt på gult nivå.

Det er trygt for barn å gå på skolen

Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen, skal følge med på at elevene har det bra. I perioden fremover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Vi er spesielt opptatt av:

  • Ingen skal møte på skolen eller SFO hvis de er syke.
  • Vask hender før dere kommer på skolen.
  • God håndhygiene og renhold er viktig på skolen.

Hvordan vil skolehverdagen være?

Grønt nivå: Skolehverdagen vil være som normalt, men elever og lærere må unngå håndhilsning og klemming.

Gult nivå: Hele skoleklasser kan være samlet, og alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med vanlige skoledager. Skolegården kan bli delt opp for å skille klasser fra hverandre. Elever og lærere må unngå håndhilsning, klemming og store samlinger.

Rødt nivå: Elevene vil bli delt inn i mindre grupper. Det kan være nødvendig at vi begrenser hvor mange elever som kan komme på skolen. Vi kan også be elevene møte opp til ulike tider. Vi må holde god avstand til hverandre, og elevene vil være mye ute, også i vanlige skoletimer.

Skoleskyss

Gult nivå: Elever som er avhengig av skoleskyss, kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Elever som skal til og fra skolen skal prioriteres framfor andre reisende, og reisende oppfordres til å ta hensyn til dette. Elevene bør holde avstand til andre, men det er ikke et krav at elevene holder en meter avstand til andre medelever.

Rødt nivå: Hvis elevene tar skolebuss eller annen transport, må de huske å holde god avstand, både mens de venter på bussen og i bussen. Elevene bør vurdere om det er mulig å ta annen transport til skolen.

For Østre Toten kommune:

Det vil foreløpig ikke bli matservering på SFO, så elever som benytter SFO tar med matpakke til de aktuelle måltidene der. Vi vil varsle dere når det kommer evt. endringer her.

Vi starter skoleåret med utegym uten dusjing, så ser vi an hvordan kroppsøvingstimene skal organiseres utover høsten. Svømmehallene er foreløpig stengt til september. Det gjøres løpende vurderinger her utover høsten.

Smittevernet vil fortsatt ha førsteprioritet utover høsten. Dette kan føre til at skolene må finne ulike løsninger på aktivitetene de driver. Dette betyr også ulike løsninger mellom skolene. Uansett vil vi som jobber i skolen gjøre det vi kan for å sikre et godt opplæringstilbud til alle elever, uavhengig av om smittenivået er på grønt, gult eller rødt nivå. 

Har du spørsmål – ta kontakt med skolen😊