Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Kommunestyret i perioden 2019-2023

Det nye kommunestyret i Østre Toten kommune etter valget består av følgende representanter:

Arbeiderpartiet:

Guri Bråthen

Tom Svellet

Kjetil Bakke

Birgit Finstad

Venke Fossumstuen

Lars Bjerke

Astrid Senstad

Viktor Nyhus

Anne Lundhagebakken

Nils Brodal

Tove Mette Sandvik

Fremskrittspartiet:

Tor Gaute Lien

Roger Høiberg

Høyre:

Tove Beate Skjolddal Karlsen

Arve Morten Granum

Einar Nordengen

Miljøpartiet De Grønne:

Grete Antona Nilsen

Rødt:

Stein Trygve Stabekk

Senterpartiet:

Bror Helgestad

Frøydis Barstad

Ole Harald Fjeldstad

Mina Emilie Gaarder

Linda Suleng

Tåle William Willerud

Ane Dyste Dewisme

Trond Ulsrud

Bjørn Dystebakken

Sosialistisk Venstreparti:

Jørn Grøtberg

Venstre:

Kristin Jess-Bakken