Østre Toten kommune

Kommunal tiltakspakke - frivillige lag og foreninger

Som en del av en kommunal tiltakspakke ifbm. korona utlyses en ekstraordinær støtte til lag, foreninger og arrangører. Potten skal bidra til å dekke tapte inntekter/økte utgifter som følge av korona.

Kriterier

1) Formålet må ikke være berettiget til støtte fra statlige ekstraordinære tiltak

2) Beskrivelse og dokumentasjon på tapte inntekter/ økte utgifter må foreligge

3) Gjelder for tiltak og aktiviteter fra 10. mars- 1. september 2020

4) Søknadsfrist 1. oktober 2020

Søknad sendes på e-post til postmottak@ostre-toten.kommune.no

Kjersti Marie Krageberg
Leder
E-post
Telefon 992 33 331
Mobil 992 33 331