Østre Toten kommune

Ledig stilling - bemanningsplanlegger - helse og omsorg

Stillingen vil ha overordnet systemansvar for ressursplanlegging i heldøgns- og hjemmetjenester. Les hele utlysningsteksten og søk på stillingen!

Integreringstilskudd til lag og foreninger

Lag og foreninger kan søke om støtte til gjennomføring av tiltak og aktiviteter med integrering som formål. Søknadsfrist 1. april.

Ordningen er ment å bidra til økt deltakelse av nye grupperinger inn i lag og foreningers ordinære aktivitetstilbud.

For å søke, benytt dette skjemaet.

Les mer om integreringstilskuddsordningen.

Fant du det du lette etter?