Østre Toten kommune

Statusoppdatering etter at Skreia avløpsrenseanlegg ble totalskadd av brann

Alle som har vann fra det kommunale vannverket har trygt drikkevann. Østre Toten kommune overvåker situasjonen nøye, og vil raskt informere om situasjonen skulle endre seg. Det tas ut hyppige prøver av råvann fra 200 meters dyp, og av drikkevannet ved vannverket på Kapp.  Les mer!

Høring - flytting av master ved Labo

I forbindelse med bygging av nytt helse- og omsorgssenter, Labo, er det ønskelig å få flyttet tre master.

Eidsiva Nett søker om konsesjon i medhold av energiloven. Gjennom høring av konsesjonssøknaden ønsker NVE å motta synspunkter på planene, og forslag til tiltak som kan redusere negative virkninger. Uttalelser må sendes NVE innen 25.01.2019. Mer informasjon om saken finner du her. (PDF, 586 kB)

Fant du det du lette etter?