Østre Toten kommune

Brenning av halm, rydningsvirke, bråte og hageavfall

I kommunestyret 4. april 2013 ble det vedtatt å åpne for brenning av halm, rydningsvirke, bråte og hageavfall fra og med 15. mars til 31. mai. Brenning på lørdager, søndager og offentlige fridager er ikke tillatt. Det er forbudt å brenne etter klokka 19.00. Les mer her!

Høring - flytting av master ved Labo

I forbindelse med bygging av nytt helse- og omsorgssenter, Labo, er det ønskelig å få flyttet tre master.

Eidsiva Nett søker om konsesjon i medhold av energiloven. Gjennom høring av konsesjonssøknaden ønsker NVE å motta synspunkter på planene, og forslag til tiltak som kan redusere negative virkninger. Uttalelser må sendes NVE innen 25.01.2019. Mer informasjon om saken finner du her. (PDF, 586 kB)

Fant du det du lette etter?