Østre Toten kommune

Frist for å søke årets kulturmidler er 1. april

Østre Toten kommune utlyser med dette årets kulturmidler. Ordningen gjelder tilskudd til allment kulturarbeid, barn og unge,
musikk og idrett.    Les mer her!

Høring - flytting av master ved Labo

I forbindelse med bygging av nytt helse- og omsorgssenter, Labo, er det ønskelig å få flyttet tre master.

Eidsiva Nett søker om konsesjon i medhold av energiloven. Gjennom høring av konsesjonssøknaden ønsker NVE å motta synspunkter på planene, og forslag til tiltak som kan redusere negative virkninger. Uttalelser må sendes NVE innen 25.01.2019. Mer informasjon om saken finner du her. (PDF, 586 kB)

Fant du det du lette etter?