Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Hjertetelefon

Stengte barnehager og skoler utgjør en endret hverdag for barn, unge og foreldre i Østre Toten kommune.

Klikk for stort bildeHjertetelefonen i Østre Toten kommune er et lavterskeltilbud for barn, ungdom og deres foresatte i Østre Toten kommune.

De som ønsker eller trenger noen å snakke med, trenger veiledning i å håndtere en ny eller utfordrende hverdagssituasjon eller har en hverdag hvor de ikke har det bra. Hit kan man ringe om hva som helst.

Hjertetelefonen skal være et supplement til den jevnlige kontakten som lærerene har med sine elever. Gjennom telefonen håper vi at de barna og ungdommene som ikke har det bra i hverdagen, uansett årsak, tar kontakt.

 

Hjertetelefon

Hva er hjertetelefonen?

Hjertetelefonen i Østre Toten kommune opprettes etter idé og inspirasjon fra Ekeberg skole i Oslo kommune. Hjertetelefonen er et lavterskeltilbud for barn, ungdom og deres foresatte i Østre Toten kommune. De som ønsker eller trenger noen å snakke med, trenger veiledning i å håndtere en ny eller utfordrende hverdagssituasjon eller har en hverdag hvor de ikke har det bra. Hit kan man ringe om hva som helst.

Telefonen skal være et supplement til den jevnlige kontakten som lærerene har med sine elever. Gjennom telefonen håper vi at de barna og ungdommene som ikke har det bra i hverdagen, uansett årsak, tar kontakt.

Hjertetelefon i Østre Toten kommune

Stengte barnehager og skoler utgjør en endret hverdag for barn, unge og foresatte i Østre Toten kommune.

Dette betyr endring av det forutsigbare i hverdagen. Barnehage og skole, med de voksne som jobber der, er en viktig arena for sosial omgang med jevnaldrende og betydningsfulle trygge voksenpersoner.

Når store endringer skjer raskt og uforberedt i både barn, ungdom og voksnes liv, kan det dukke opp spørsmål, bekymringer eller et ønske om å snakke med noen.

Dette gjelder også barn og unge som er pårørende til fysisk og psykisk syke voksne.

Telefonnummeret til hjertetelefonen er 476 53 157

Når er hjertetelefonen betjent?

Hjertetelefonen er betjent mandag – fredag klokka 09.00 – 15.30

 

Telefon: 476 53 157

 

Utenom hjertetelefonens åpningstid kan du henvende deg til ett eller flere av disse stedene hvis du trenger å snakke med noen:

 • Alarmtelefonen for barn og unge (hit kan også du som voksen ringe): 116 111
 • Vold og overgrepslinja: 116 006
 • Barnevernsvakta: 61 18 95 44
 • Barnevernstjenesten i Østre Toten kommune: 941 51 776 (08.00 – 15.30)
 • Statens Barnehus: 62 53 90 00
 • SOS Kirkens nødhjelp: 22 40 00 40
 • Legevakt: 116 117
 • Politi: 02800
 • Krisesenteret Gjøvik: 61 17 55 60
 • Rask psykisk helsehjelp: 90 47 03 21 (ungdom over 16 og unge voksne)
 • Helsestasjonstjenesten i Østre Toten kommune: 61 14 16 46, 61 16 50 90 og mobil nummer 906 77 837

Vil du chatte med noen?

Røde kors; for barn og unge opp til 18 år https://korspaahalsen.rodekors.no/

Mental helse; alle aldre https://www.sidetmedord.no/

Organisering av hjertetelefonen

Ansvaret for hjertetelefonen er hos Helsestasjonstjenesten. Tar du kontakt på telefon vil du møte ansatte som er vant til å snakke med barn og ungdom om deres tanker og bekymringer, og veilede foreldre.  Det vil til enhver tid være to som kan besvare telefonen. Dersom det er behov for videre samtaler eller oppfølging, vil veilederen som besvarer telefonen hjelpe til med å organisere dette. De som besvarer telefonen har taushetsplikt.

Kontakt

Hjertetelefonen

476 53 157

 

Hjertetelefonen er betjent mandag – fredag klokka 09.00 – 15.30