Østre Toten kommune

Handlingsprogram 2020 - 2023

Rådmannen har lagt fram Handlingsprogram 2020 - 2023 med Økonomiplan for 2020 - 2023 og Årsbudsjett 2020 for politikerne.

Her kan du lese hele dokumentet. (PDF, 2 MB)

 

Videre politisk behandling:

  • 6. november: Formannskap
  • 18. - 20. november: Behandling i råd og utvalg
  • 27. november: Formannskapet innstiller til vedtak om økonomiplan og  årsbudsjett.  Innstillingen med alle forslag til vedtak skal offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyret behandler den.
  • 11. desember: Kommunestyret vedtar budsjettet, økonomiplanen og handlingsprogrammet.