Østre Toten kommune

Informasjon om datainnbruddet og koronasituasjonen

Forslag til budsjett 2021

Kommunedirektør Ole Magnus Stensrud har lagt fram forslag til budsjett 2021 og Handlingsprogram og Økonomiplan for 2021-2024. Her kan du også se den digitale utgaven av forslaget.

Her kommer du til den digitale utgaven av forslaget

Videre behandling av kommunedirektørens forslag er:

  • 4. november, formannskapets første behandling
  • 9.-12. november, utvalgsbehandling
  • 25. november, formannskapets behandling - formannskapets innstilling legges ut på offentlig høring
  • 9. desember, kommunestyret

Relaterte dokumenter: