Østre Toten kommune

Flomberedskap

Kommunen følger med på flomutviklingen i Mjøsa.

Vi har oversikt over hvilke eiendommer som eventuelt først vil bli berørt i vår kommune. Dersom vannstanden stiger til 124 meter over havet, vil første eiendommen i vår kommune bli berørt. Deretter vil en del eiendommer bli berørt dersom vannstanden stiger videre til 125 og 126 meter.

Sandsekker

Kommunen har ansvar for å ivareta sikkerheten og tryggheten for innbyggerne i kommunen. I tillegg vil kommunen gjennomføre tiltak på egne anlegg, som kommunale bygninger, veger og vann- og avløpsnettet.

Den enkelte boligeier har ansvar for å sikre sine eiendeler. Dersom din bolig ligger utsatt til bør du sørge for god dialog med eget forsikringsselskap om mulige skadeforebyggende tiltak. Mer informasjon om forebygging.

Østre Toten kommune har kjøpt inn tomme sandsekker. Innbyggere/bedrifter kan fylle sekkene med sand fra egne sanddepoter som kommunen vil etablere ved behov. De som har behov for mer informasjon kan henvende seg til brannvakta på telefon nummer 913 14 195.

Følg med!

Vi oppfordrer alle som kan bli berørt av høy vannstand om å følge med på Glommens og Laagens brukseierforenings nettsider.

Fant du det du lette etter?