Østre Toten kommune

Søknadsfrister 1. mars

Endring av TT-kort-ordningen

Fra og med 1.1.2020 er det en nyopprettet nemnd i det nye Innlandet fylke som behandler alle søknader om TT-kort.

Nytt søknadsskjema og nye retningslinjer for tildeling er under utarbeidelse.

Tidligere har søknader om TT-kort vært behandlet i kommunene for de som bor i Oppland fylke.

Det vil bli overgangsregler slik at de som har innvilget TT-kort fortsatt vil beholde sitt TT-kort etter 1.1.2020. Mer informasjon vil de få av den nyopprettede nemnda for TT-kort.

Sluttdato for behandling av nye søknader om TT-kort etter gammel ordning ble satt til 1.10.2019.

Søknader mottatt etter 25.09.2019 vil ikke bli behandlet i kommunen, men blir videresendt til den nye fylkesnemnda.