Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Endring av TT-kort-ordningen

Fra og med 1.1.2020 er det en nyopprettet nemnd i det nye Innlandet fylke som behandler alle søknader om TT-kort.

Nytt søknadsskjema og nye retningslinjer for tildeling er under utarbeidelse.

Tidligere har søknader om TT-kort vært behandlet i kommunene for de som bor i Oppland fylke.

Det vil bli overgangsregler slik at de som har innvilget TT-kort fortsatt vil beholde sitt TT-kort etter 1.1.2020. Mer informasjon vil de få av den nyopprettede nemnda for TT-kort.

Sluttdato for behandling av nye søknader om TT-kort etter gammel ordning ble satt til 1.10.2019.

Søknader mottatt etter 25.09.2019 vil ikke bli behandlet i kommunen, men blir videresendt til den nye fylkesnemnda.