Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Endring av lokal hundeforskrift

Offentlig høring av endringsforslag.

Fylkesmannen i Innladet har oppfordet kommuner med lokal forskrift for hundehold om å gjennomgå sine forskrifter. Østre Toten kommune har  tatt en gjennomgang av sin forskrift, FOR-2006-11-16-1669. Gjennomgangen har ført til at det er vurdert endringer i båndtvangsreglene, endringene kommer fram av høringsdokumentet.

Høringsdokumentet legges også ut i servicetorget på rådhuset.

Merknader eller innspill skal være skriftlige og sendes til: Østre Toten kommune, Postboks 24, 2851 LENA eller på e-post til: postmottak@ostre-toten.kommune.no.

Frist for å komme med merknader eller  innspill til høringen er 15. juli 2020

Relatert dokument: