Østre Toten kommune

Informasjon om datainnbruddet og koronasituasjonen

Endret søknadsfrist for kulturmidler 2021 til 15. september

Vi vil med dette informere alle lag og foreninger om at søknadsfristen for kulturmidler i Østre Toten kommune dessverre må utsettes.

Dette er fordi vi ikke har kommet langt nok med gjenopprettingen for flere av de aktuelle datasystemene som må være på plass for en forsvarlig behandling. I tillegg får vi nå fort sommer og ferie, og av erfaring vet vi at det er vanskelig å nå ut med informasjon godt nok til alle mulige søkere, og skrive/få inn søknader i ferietiden.

Den nye fristen blir derfor satt til 15. september.

Vi håper at dette ikke medfører store utfordringer for frivillige lag og foreninger innen kulturfeltet. Vi åpner mulighet for å søke om utbetaling av forskudd på inntil 75% av forventet tildeling, dersom kriser skulle oppstå.

Utsettelsen medfører ingen endringer i pengepotten, eller prosedyren for tildeling.

Kjersti Marie Krageberg
Leder
E-post
Telefon 992 33 331
Mobil 992 33 331