Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Ekstraordinære prosjekt- og utviklingsmidler ​​​​​​​- kulturlivet

Det utlyses kr. 250 000,- kroner rettet mot profesjonelle kunst- og kulturaktører/arrangører, til utvikling av nye tiltak og aktiviteter for kulturlivet. Målet er å stimulere til og sikre utvikling og gjennomføring av tiltak og aktiviteter som kan gjennomføres innenfor gjeldende rammevilkår og smittevernregime som målgruppe.

Kriterier
1) Budsjett og beskrivelse, og plan for gjennomføring av tiltaket må foreligge
2) Tiltak for barn og unge vil bli prioritert, men også tiltak rettet mot et allment publikum vil bli vurdert
3) Søknadsfrist 15. august 2020
4) Det skal søkes på dette skjema

Ordningen ble vedtatt i kommunestyret 17. juni 2020. Du kan lese saken her.

Kjersti Marie Krageberg
Leder
E-post
Telefon 992 33 331
Mobil 992 33 331
Aud Hoel Fodstad
Konsulent
E-post
Telefon 61 14 15 58
Mobil 907 90 842