Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Ekstraordinær tiltakspakke til lag og foreninger

Som en del av en kommunal tiltakspakke utlyses en ekstraordinær støtte til lag, foreninger og arrangører på 300 000,-. Potten skal bidra til å dekke tapte inntekter/økte utgifter som følge av korona.

Kriterier
1) Formålet må ikke være berettiget til støtte fra statlige ekstraordinære tiltak
2) Beskrivelse og dokumentasjon på tapte inntekter/ økte utgifter må foreligge
3) Gjelder for tiltak og aktiviteter fra 10. mars - 1. september 2020
4) Søknadsfrist 1. oktober 2020
5) Søknaden sende til postmottak@ostre-toten.kommune.no Det skal ikke brukes skjema.

Ordningen ble vedtatt i kommunestyret 17. juni 2020. Du kan lese saken her.

Kjersti Marie Krageberg
Leder
E-post
Telefon 992 33 331
Mobil 992 33 331
Aud Hoel Fodstad
Konsulent
E-post
Telefon 61 14 15 58
Mobil 907 90 842