Østre Toten kommune

Søknadsfrister 1. mars

Coronaviruset

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har gitt råd for å forebygge smitte. Disse er allmenngyldige og vil virke på vanlig sesonginfluensa som vi også nå er inne i.

Det er per i dag ikke registrert smittede i Norge og det er fortsatt usikkerhet om smittsomhet og alvorlighetsgrad av sykdommen, men Helsedirektoratet regner det som sannsynlig at vi også vil få smittede personer i Norge.

Les mer på siden til Fylkesmannen i Innlandet.