Østre Toten kommune

Informasjon om datainnbruddet og koronasituasjonen

Bekreft time hos helsestasjonen

Grunnet dataangrep mot Østre Toten kommune, er helsestasjonens timelister nede.

Vi oppfordrer alle som har time hos jordmor til å bekrefte sin time til nummer 469 29 326.

Andre som har time på helsestasjonen skal bekrefte sin time til nummer 906 77 837.