Østre Toten kommune

Alvorlig voldshendelse

Det har vært en alvorlig voldshendelse i et bolighus på Kapp. Rådmannen har satt krisestab.

Dette er en tragisk hendelse som berører et helt lokalsamfunn.

Kriseteam og øvrige tjenester i Østre Toten kommune følger opp alle berørte. 

Det henvises til politiet.