Østre Toten kommune

Informasjon om datainnbruddet og koronasituasjonen

17. mai 2021

Slik det ser ut akkurat nå er muligheten for at det åpnes opp for 17. mai-arrangementer sentralt og lokalt liten.

  • Antageligvis vil årets 17. mai-feiring bli en nedskalert markering på samme nivå som i fjor.
  • FAU og skolene utfordres til å komme med idéer på hvordan vi kan gjøre 17. mai til barnas dag, tross gjeldende smitteverntiltak.
  • Dersom situasjonen endrer seg og det åpnes for lokale arrangementer vil vi informere de lokale 17. mai-komitéene raskt.
  • De ulike 17. mai-aktørene inviteres til et Teams-møte mandag 19. april klokka 18.