Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Arbeid og rekruttering
Barn, oppvekst og opplæring
Bevillinger
Diverse
Familie
Helse, omsorg og sosiale tjenester
Kultur, idrett, fritid
Landbruk og næring
Plan, bygg og eiendom
Politikere