Østre Toten kommune

Hva skjer i Østre Toten?

Aktuelt fra Østre Toten

  • 04.12.2018 Tenker du egenberedskap?
    Det er flere forhold som gjør at Direktoratet for samfunnssikkerhet kommer med egenberedskapsråd til befolkningen. Klimaendringene har bidratt til...
  • 05.12.2018 Forskrift for vegnavn og adresser
    Her er ny forskrift for navnsetting, adressering og adresseforvaltning i Østre Toten kommune.
  • 04.12.2018 Salg av jodtabletter i norske apotek
    Jodtabletter er i reseptfritt salg. Helsedirektoratet anbefaler at voksne under 40 år, ammende og de med hjemmeboende barn har jodtabletter hjemme.