Østre Toten kommune

Hva skjer i Østre Toten?

Aktuelt fra Østre Toten

  • 15.02.2019 Utbygging av bredbånd i Østre Toten
    Østre Toten kommune, i samarbeid med Vestre Toten kommune, har fått tilsagn om økonomiske midler fra Oppland fylkeskommune og Nkom (staten) til å...
  • 03.01.2019 Månedlig fakturering
    Fra og med 2. kvartal 2019 tilbyr vi månedlig fakturering for kommunale eiendomsavgifter for de som ønsker det.
  • 28.01.2019 Integreringstilskudd til lag og foreninger
    Lag og foreninger kan søke om støtte til gjennomføring av tiltak og aktiviteter med integrering som formål. Søknadsfrist 1. april.