Østre Toten kommune

Hva skjer i Østre Toten?

Aktuelt fra Østre Toten

  • 16.11.2018 Lese av vannmåler
    For å effektivisere og kvalitetssikre den årlige vannmåleravlesingen, tar Østre Toten kommune i bruk SMS-varsling.
  • 01.11.2018 Trafikksikkerhetspris
    Oppland fylkes trafikksikkerhetsutvalg skal dele ut trafikksikkerhetsprisen 2018.
  • 29.10.2018 Norskprøve ved Læringssenteret
    Det gjennomføres skriftlig norskprøve ved Læringssenteret 29.11. og muntlig norskprøve 3.12.