Østre Toten kommune

Hva skjer i Østre Toten?

Aktuelt fra Østre Toten

  • 23.07.2018 Personvernombud
    EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), ble norsk lov fra og med 20. juli i år.
  • 10.07.2018 Nytt totalforbud mot å gjøre opp ild
    Fra og med tirsdag 10. juli klokken 12 er det på nytt fattet vedtak om totalforbud mot å gjøre opp ild i eller i nærhet av skog og utmark i hele...
  • 14.06.2018 Momskompensasjon for lag og foreninger
    Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2018.