Du er her: Forsiden
Omsorg

Vi spør innbyggerne om fremtidens helse- og omsorgstjenester - Ny velferd 2040

Ny velferd 2040 er Østre Toten kommunes plan- og utviklingsarbeid for fremtidens helse og omsorgstjenester. Som en del av dette arbeidet skal det nå gjennomføres en spørreundersøkelse. 

Vi blir langt flere eldre i Østre Toten i fremtiden, og da må helse- og omsorgstjenestene planlegge for hvordan kommunen skal møte denne veksten i behov. Vi vet lite om hvilke forventninger fremtidens eldre vil kunne ha til blant annet helsetjenester, bolig og teknologi. Østre Toten kommune ønsker å ha en framoverlent tilnærming til planleggingen ved å spørre innbyggerne. Det hjelper oss til å treffe bedre med tilbudene og gir oss økt kunnskap om hva som er viktig for folk som bor i Østre Toten.

Alle innbyggerne i Østre Toten som er 55 år, 60 år, 67-70 år og 80-81 år mottar spørreskjemaet. Undersøkelsen er et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Senter for Omsorgsforskning Vest og Østre Toten kommune. Undersøkelsen vil senere være en del av et større prosjekt. Østre Toten kommune vil benytte svarene til planlegging av framtidens helse- og omsorgstjenester.

Undersøkelsen vil bli sendt ut med post i løpet av kort tid. Med spørreskjemaet følger det nærmere informasjon om gjennomføring og oppfølging av undersøkelsen. Resultatene av undersøkelsen vil bli gjort kjent så snart disse er klare.
Vi oppfordrer alle som mottar spørreundersøkelsen til å delta. Nettopp ditt svar er viktig for at vi skal bli bedre.

 

( Skriv ut Skriv ut