Du er her: Forsiden
Omsorg

Vi spør innbyggerne om fremtidens helse- og omsorgstjenester - Ny velferd 2040

Ny velferd 2040 er Østre Toten kommunes plan- og utviklingsarbeid for fremtidens helse og omsorgstjenester. Som en del av dette arbeidet skal det nå gjennomføres en spørreundersøkelse. 

Vi blir langt flere eldre i Østre Toten i fremtiden, og da må helse- og omsorgstjenestene planlegge for hvordan kommunen skal møte denne veksten i behov. Vi vet lite om hvilke forventninger fremtidens eldre vil kunne ha til blant annet helsetjenester, bolig og teknologi. Østre Toten kommune ønsker å ha en framoverlent tilnærming til planleggingen ved å spørre innbyggerne. Det hjelper oss til å treffe bedre med tilbudene og gir oss økt kunnskap om hva som er viktig for folk som bor i Østre Toten.

Alle innbyggerne i Østre Toten som er 55 år, 60 år, 67-70 år og 80-81 år mottar spørreskjemaet. Undersøkelsen er et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Senter for Omsorgsforskning Vest og Østre Toten kommune. Undersøkelsen vil senere være en del av et større prosjekt. Østre Toten kommune vil benytte svarene til planlegging av framtidens helse- og omsorgstjenester.

I det spørreskjemaet som vi sendte ut i begynnelsen av september, lå det ved en frankert svarkonvolutt som brukes ved retur av utfylt skjema. Svarskjema kan også leveres i publikumsmottaket på rådhuset.

Ta kontakt med Sigve Hassel i Østre Toten kommune, dersom du har behov for å få tilsendt nytt spørreskjema eller svarkonvolutt.

Fristen for å melde behov for nytt spørreskjema/konvolutt er 3. Oktober. 

E-post: Sigveborthen.Hassel@ostre-toten.kommune.no

Tlf sentralbord: 61 14 15 00

( Skriv ut Skriv ut