Veivedlikehold

Generelt

Alternativt navn

Vegvedlikehold

Tema

- Veg
- Alle tjenester A-Å

Beskrivelse

Du kan melde fra til kommunen hvis det er forhold ved en kommunal vei som svekker fremkommeligheten eller trafikksikkerheten. Det kan for eksempel være hull i veien, manglende gatelys eller behov for brøyting. Kommunen har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale veier. Fylkeskommunen sørger for fylkesveiene og staten for riksveiene. Kommunen kan stenge en vei hvis vær- og føreforholdene gjør det umulig å holde den åpen. Vedlikeholdet omfatter kjørebane, banketter og dreneringssystem.

Oppgaver kan være:

  • Feiing og renhold
  • Fjerning av søppel
  • Klipping av vegetasjon
  • Rydding i kraftsoner
  • Veioppmerking og skilting
  • Brøyting og strøing om vinteren

Omfanget av disse oppgavene vurderes ut fra behov og kommunens økonomi. Hvis veiens tilstand er slik at det oppstår skader eller ulykker, gjelder de alminnelige erstatningsregler. 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Serviceerklæring

___

Regelverk

Se spesielt forurensningsloven § 81 Forurensningsmyndighetene og veglova kap. III Planlegging, anlegg og vedlikehold av veg

Lover

Forurensningsloven
Veglova
___

Praktiske opplysninger

___

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:
Bygg-og eiendomsavdelingen
Telefon:
61141500
Epost:
postmottak@ostre-toten.kommune.no

Andre opplysninger

Dato oppdatert
2016-01-15 13:54
Gyldig til
2020-12-15