Forsiden/Til høring/Offentlig ettersyn

Varsel om oppstart av reguleringsplaner

Privat detaljreguleringsplan for Syljulibakken massetak, privat detaljreguleringsplan for Sukkestadtunet og offentlig detaljreguleringsplan for holdeplass fv. 33 Bilitt.

 

Privat detaljreguleringsplan for Syljulibakken massetak

Se planen i PlanDialog!

Utvidelse av syljulibakken massetak – varsel om oppstart og høring av planprogram

Beliggenhet: Langs Åsvegen sør for Lensbygda

Innspill til planarbeidet kan sendes pr e-post til: ard@norconsult.no eller pr post til: Norconsult AS, Torggata 22, 2317 Hamar, innen 06.05.2017.

Det vil avholdes et åpent møte på klubbhuset i Lensbygda, 20.04.2017 kl 18.00. Alle innspill til planoppstart og planprogram vil bli vedlagt planforslaget når dette sendes kommunen for behandling. Evt. spørsmål kan rettes til Norconsult ved Arnstein Dale på telefon 454 04 469.

 

Privat detaljreguleringsplan for Sukkestadtunet

Se planen i PlanDialog!

Boligfelt i Sletta – Sukkestadtunet – varsel om oppstart

Beliggenhet: Inntil eksisterende bebyggelse i Sletta med atkomst til Sukkestadgutua

Innspill rettes skriftlig til: hanne.marie@nordbolig.no eller BEIASGRUPPEN AS v/Hanne Marie Lium, Postboks 4234, 2307 HAMAR innen 20.04.2017

 

Offentlig detaljreguleringsplan for holdeplass fv. 33 Bilitt

Se planen i PlanDialog!

Ny bussholdeplass på Bilitt – Varsel om oppstart

Beliggenhet: Mellom Bilittkiosken og Mjøsvegen

Innspill rettes skriftlig til: Statens vegvesen Region Øst, Pb. 1010, 2605 Lillehammer, eller firmapost-ost@vegvesen.no innen 24.04.2017

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.

Tips en venn Skriv ut