Vannforsyning - drikkevann

Generelt

Tema

- Alle tjenester A-Å
- Vann og avløp

Beskrivelse

Kommunen leverer vann gjennom det kommunale ledningsnettet til de boligene og byggene som er tilknyttet dette. Eventuelle krav til slik tilknytning avgjøres normalt gjennom reguleringsplanen eller ved søknad om byggetillatelse. I områder uten kommunal vannforsyning må det etableres en egen ordning for vannforsyning. Kommunen kan ikke gi byggetillatelse uten at  vann- og avløpsløsningen er tilfredsstillende.

Kommunen skal varsle forbrukerne om planlagte driftsavbrudd og forhold som påvirker drikkevannskvaliteten, for eksempel spyling av ledningsnettet. Se annonser i presse mv. Ved vannmangel kan kommunen gi restriksjoner for bruken av vann. Hvis en nødssituasjon gjør det nødvendig å gjøre unntak fra kvalitetskravene, vil du bli informert om situasjonen og om hvor lenge den midlertidige vannforsyningen vil vare. Mener du at kommunen ikke leverer vann i henhold til kravene i blant annet drikkevannsforskriften, kan du reklamere etter forbrukerkjøpsloven.

Kriterier/vilkår

Drikkevann som kommunen leverer skal være hygienisk betryggende, klart og uten framtredende lukt, smak eller farge. Det skal ikke inneholde stoffer som kan føre til helseskade i vanlig bruk. Vannkvalitetsavvik som skyldes forhold i det interne ledningsnettet hos en forbruker, er normalt ikke et kommunalt ansvar. Større mengder brannvann, for eksempel til sprinkleranlegg, vil ikke nødvendigvis kunne leveres gjennom dette ledningsnettet, men sikres på annen måte.

Pris for tjenesten


Gebyrer vann, avløp, renovasjon og feiing

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Serviceerklæring

___

Regelverk

___

Praktiske opplysninger

Skjema

Vann- og avløpskjemaer

Søknaden sendes til

Østre Toten kommune, Postboks 24, 2851 Lena

___

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:
Teknisk drift
Telefon:
61141500
Epost:
postmottak@ostre-toten.kommune.no
Postadresse:
Postboks 24, 2851 Lena
Besøksadresse:
Krabyskogen industriområde

Andre opplysninger

Dato oppdatert
2016-01-15 13:54
Gyldig til
2020-12-15