Vann, avløp og renovasjon

Vår Vann og avløp avdeling sikrer at innbyggerne får rent og nok vann. Vi planlegger, drifter og vedlikeholder kommunens vann- og avløpsanlegg og utfører forvaltningsoppgaver knyttet til dette.

Vi har avtale med Horisont Miljøpark IKS om renovasjon i kommunen.

Krav til helsemessig trygg forsyning av drikkevann framgår av drikkevannsforskriften.

Transport og rensing av avløpsvann er underlagt forurensingsforskriften.

Henvendelser som gjelder avvik:

Henvendelser som gjelder kommunale avgifter:

 

Snarveier:

( Skriv ut Skriv ut