Vaksine

Beskrivelse

Helse- og omsorgstjenesten tilbyr deg vaksinering mot smittsomme sykdommer. Ta kontakt med fastlegen eller helsestasjonen. Det nasjonale vaksinasjonsprogrammet inneholder

barnevaksinasjoner til alle barn i førskole- og grunnskolealder 
årlig sesonginfluensavaksinasjon til personer som er særlig utsatt 
vaksinasjon mot pandemisk influensa 
andre vaksiner til visse risikogrupper (f.eks. pneumokokkvaksine, hepatittvaksiner, BCG) 

Kriterier/vilkår

Nasjonalt folkehelseinstitutt fastsetter hvilke personer som er i risikogruppene og som skal tilbys sesonginfluensavaksinasjon. Ved pandemisk influensa tilbyr kommunen vaksinering etter retningslinjer fra Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Tjenesten oppdatert: 28.12.2016 11:04