Våre innbyggere

Kommunestyret har vedtatt 22 strategier. 

Strategi nummer to er:

  • Utvikle nye opplegg for medvirkning fra innbyggerne i ulike faser av arbeidet med planer og tiltak - fra utformingen, via beslutningene, i selve gjennomføringen og ved evalueringen av resultater og fornøydhet.

KS har utgitt et idéhefte  - "Hvordan involvere innbyggerne?". Det kan være et nyttig verktøy i dette arbeidet.

( Skriv ut Skriv ut