Du er her: Forsiden
Barnetegning

Utlysning privat avlastning

Østre Toten kommune søker personer som kan ta på seg oppdrag som privat avlaster for et barn, sju dager i måneden fast samt noen helger, ferier og høytider utenom faste dager.

Da dette er en relativt stor ordning er det ønskelig med to avlastere som deler oppdraget. Avlaster skal ha barnet gjennom hele døgnet, og oppdraget gjøres i avlasters hjem.

Barnet har et omfattende bistandsbehov med behov for rolige og skjermede omgivelser.  

Avlaster trenger ingen formell kompetanse, men vi vektlegger personlig egnethet. Det må leveres politiattest av nyere dato.

Privat avlastning har oppdragsavtale med kommunen, og godtgjøres med 200 kroner per time for aktiv tjeneste, samt utgiftsdekning med 50 kroner per døgn. Kommunen er forpliktet etter skattelovgivningen til å trekke skatt på vanlig måte, dette innebærer at de som har oppdraget vil bli tilmeldt folketrygden.

Ved spørsmål, vennligst kontakt Østre Toten kommune ved Tildelingsenheten, telefon 948 60 733. Kontaktperson er og Gry-Hege Strandbakke, mail GHS@ostre-toten.kommune.no eller Ellen Barlund, mail ellen.barlund@ostre-toten.kommune.no.

Dersom dette virker interessant, vennligst send et brev eller en mail til oss hvor du oppgir: navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og mailadresse. Vi ønsker at du skriver noen linjer om deg selv og hvorfor du kunne tenke deg et slikt oppdrag. Mail sendes til overnevnte mailadresser, brev sendes:
Østre Toten kommune
Tildelingsenheten
Pb. 24
2851 Lena

Frist: 15.06.17

( Skriv ut Skriv ut