Ungdommens kulturmønstring

ukm logo.jpgUngdommens Kulturmønstring er den største årlige visningen av ungdomskultur i vår region.

UKM er en arena hvor ungdom mellom 13 – 19 år kan melde seg på for sammen med profesjonelle lyd- og lysfolk lage en sceneforestilling og en utstilling.

Utfolde seg kreativt

UKM gir ungdom anledning til å utfolde seg kreativt, treffe likesinnede og vise andre hva de holder på med.
Alle deltakerne får en tilbakemelding, som skal inspirere til videreutvikling av interesse og talent.

Gjøvik, Vestre og Østre Toten kommuner har hatt et samarbeid om den regionale UKM mønstringen siden 1996. Mønstringsstedet rullerer. Deltakerantallet ligger noenlunde stabilt rundt 100 deltakere på regional mønstring. Mønstringen er åpen for alle kulturuttrykk.

Tre nivåer

UKM er delt inn i tre nivåer; kommunemønstring, fylkesmønstring og landsmønstring.
Alle som melder seg på til kommunemønstringen får være med. Herfra blir det plukket ut noen deltagere som representere kommunen i fylkesmønstringen.
Fra hvert fylke blir det sendt ca. 25 deltagere til landsmønstringen, som vanligvis arrangeres i Trondheim i mai.

UKM er ingen konkurranse. Juryenes utvelgelse skjer på grunnlag av originalitet, kreativitet, publikumskontakt og kvalitet, og de utvalgte deltagerne skal speile bredden i den lokale mønstringen. Premien for de som går videre er å få stå på en enda større scene, og treffe andre ungdommer fra andre steder.

Ungdom involveres, så langt som mulig, i gjennomføring av arrangementet.

( Skriv ut Skriv ut